| Autor: mikolaj

Będą zmiany w monitoringu suszy

Ministerstwo Rolnictwa poinformowało, że podjęto działania w celu usprawnienia systemu monitoringu suszy. Znacznemu zwiększeniu ulegnie liczba stacji meteorologicznych.

Będą zmiany w monitoringu suszy
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o opracowanie nowej metodologii dotyczącej ogłaszania suszy, w tym zapewnienie środków finansowych na realizację przez izby rolnicze działań związanych z szacowaniem szkód klęskowych.

W odpowiedzi Ministerstwo Rolnictwa przedstawiło obszerne wyjaśnienia informując, że zostały podjęte działania w celu usprawnienia systemu monitoringu suszy, znacznie zwiększono bazę stacji meteorologicznych, trwają prace nad urealnieniem krytycznych wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego. Ponadto Minister poinformował, że przepisy nie przewidują finansowania ze środków budżetowych prac komisji powołanych przez wojewodę do oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!