Kategorie

Poznaj produkty


Debata na temat trudnej sytuacji na rynkach na posiedzeniu AGRIFISH

W dniu dzisiejszym, 17 maja 2016 r., odbywa się posiedzenie Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Brukseli. Ministrowie rolnictwa przeprowadzą kolejną debatę na temat trudnej sytuacji na rynkach.

Debata na temat trudnej sytuacji na rynkach na posiedzeniu AGRIFISH

Komisja Europejska przekaże informacje na temat bieżącej sytuacji. Ponadto w trakcie posiedzenia odbędzie się wymiana poglądów dotyczących rolnictwa i klimatu oraz uproszczenia Wspólnej Polityki Rolnej.

Dodatkowo zaplanowano rozmowy na temat ustanowienia platformy UE ds. dobrostanu zwierząt oraz badań eurobarometru na temat dobrostanu zwierząt.


W ramach punktu Sprawy rożne omówiony zostanie wniosek zgłoszony przez Polskę, tj.: Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego oraz zmiany dyrektywy 2003/35/WE.

Ponadto w punkcie Sprawy różne omówione zostaną następujące tematy:

  • Podwójne normy w zakresie jakości żywności − informacje przekazane przez delegację Republiki Czeskiej;
  • Sytuacja kryzysowa na rynku mleka − wniosek delegacji chorwackiej;
  • Sytuacja na rynkach towarowych – wynik posiedzenia Grupy Wyszehradzkiej i Austrii, Bułgarii, Rumunii i Słowenii (Praga, 29 kwietnia 2016 r.) – wniosek delegacji Republiki Czeskiej;
  • Niedawne poważne szkody dla produkcji rolnej spowodowane późnym mrozem i śniegiem − Informacje delegacji Austrii, Chorwacji, republiki Czeskiej, Węgier, Polski, Słowacji i Słowenii;
  • Posiedzenie ministrów rolnictwa grupy G7 (Niigata, Japonia, 23-24 kwietnia 2016 r.) − informacje przekazane przez Komisję;
  • TTIP – 13. runda negocjacji − wniosek delegacji Austrii;
  • Ochrona oznaczeń geograficznych w negocjacjach handlowych − wniosek delegacji greckiej.


Tagi:
źródło: