Kategorie

Poznaj produkty


DIR: Ceny nawozów mineralnych są za wysokie

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu wniósł do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań zmierzających do obniżenia cen nawozów mineralnych stosowanych przez zakłady azotowe, w których Skarb Państwa posiada pakiety kontrolne. W ocenie Izby wspólne działania Ministra Rolnictwa i Ministra Skarbu Państwa powinny doprowadzić do urealnienia cen nawozów w naszym kraju oraz obniżenia ich do poziomu cen europejskich

DIR: Ceny nawozów mineralnych są za wysokie
- Analizując światowy rynek nawozów odnotowuje się w ostatnim czasie wyraźne spadki cen tego środka do produkcji, ponieważ od stycznia bieżącego roku ceny nawozów azotowych na rynku globalnym spadły o blisko 10%. Tymczasem nasz rodzimy rynek, nie wykazuje żadnych korzystnych ruchów cen pomimo wyraźnego spadku cen surowców energetycznych - zauważa Dolnośląska Izba Rolnicza, wskazując iż - Rząd, jako właściciel zakładów produkujących nawozy mineralne, powinien doprowadzić do reakcji zakładów na bieżącą sytuację rynkową. Nie może być tak, że rolnicy zaopatrują się w nawozy importowane, które są tańsze od krajowych, a krajowe Spółki nawozowe przeznaczają ogromne środki na reklamę nawozów w mediach.

Aktualna sytuacja producentów rolnych, w tym wysokie koszty produkcji przy niższych cenach skupu płodów rolnych znacznie obniżają konkurencyjność polskiego rolnika na globalnym rynku. Wskazana sytuacja stawia wiele gospodarstw w trudnej sytuacji, ponieważ niekorzystny dla rolnictwa miniony rok oraz opóźnienia w wypłacie dopłat zmuszają licznych rolników do sięgania po kredyty obrotowe, co dodatkowo obniża opłacalność prowadzonej produkcji. - Mając na uwadze procentowy udział kosztów nawozów w produkcji globalnej, obniżenie ceny tego produktu adekwatnie do spadku cen na rynkach światowych wpłynie na poprawę sytuacji gospodarstw rolnych - przekonuje Zarząd DIR.


Tagi:
źródło: