| Autor: redakcja3

Izba w sprawie sytuacji emerytów pobierających świadczenie emerytury częściowej

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej wystąpił do Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w sprawie przedstawienia informacji nt zmian wynikających z nowych przepisów obowiązujących od 1 października 2017 r.

Izba w sprawie sytuacji emerytów pobierających świadczenie emerytury częściowej

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w związku z obniżeniem wieku emerytalnego od dnia 1 października 2017r. nie będzie przyznawana częściowa emerytura rolnicza. Natomiast częściowe emerytury rolnicze przyznane przed dniem 1 października 2017 r. zostaną z urzędu zamienione – od tej daty – na emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym.”

Obecnie wysokość częściowej emerytury rolniczej wynosi 50 % sumy części składkowej i części uzupełniającej. Dokonana z urzędu zamiana emerytury częściowej na emeryturę rolniczą w powszechnym wieku emerytalnym spowoduje, że część uzupełniająca emerytury rolniczej może ulec zawieszeniu, jeżeli emeryt nie zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej. Czy ta zmiana przyczyni się do wypłaty niższych świadczeń emerytalnych niż te pobierane przez rolników obecnie w ramach przyznanej im częściowej emerytury rolniczej?

Zarząd DIR poprosił o udzielenie informacji ilu rolników w kraju w tym na terenie województwa dolnośląskiego pobiera emeryturę częściową i przejdzie z urzędu na emeryturę rolniczą w powszechnym wieku emerytalnym. Jaki jest w związku z tą zmianą przewidywany spadek poziomu wypłacanych świadczeń dla ww. emerytów, w przypadku gdy nie zaprzestaną prowadzenia działalności rolniczej?

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!