| Autor: redakcja1

Koalicja Na Rzecz Biopaliw ws. ujednolicenia zasad prowadzenia działalności polskich i zagranicznych dostawców alkoholu etylowego

Od wielu już lat branża spirytusowa postuluje na forum organów administracji publicznej konieczność przeprowadzenia zmian w przepisach określających normy dopuszczalnych ubytków alkoholu etylowego powstającego w trakcie transportu, których niespotykana na tle innych państw Unii Europejskiej restrykcyjność w sposób bezpośredni ogranicza konkurencyjność polskich przedsiębiorstw wytwórczych względem dostawców zagranicznych operujących na rynku polskim, których te same normy nie dotyczą.

Koalicja Na Rzecz Biopaliw ws. ujednolicenia zasad prowadzenia działalności polskich i zagranicznych dostawców alkoholu etylowego
Dlatego też Koalicja Na Rzecz Biopaliw współtworzona wspólnie przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, Krajową Izbę Biopaliw, Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, Krajową Radę Gorzelnictwa i Produkcji Biopaliw oraz Związek Gorzelni Polskich ponownie wzywa o pilne uregulowanie tej kwestii i podjęcie działań zmierzających do ujednolicenia zasad prowadzenia działalności polskich i zagranicznych dostawców alkoholu etylowego na rynku krajowym, które wychodzą jednocześnie naprzeciw potrzebie stabilizacji budżetu i zwiększaniu przychodów Państwa.

- Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych norma dopuszczalnego ubytku alkoholu etylowego powstającego podczas jego przemieszczania w cysternach kolejowych wynosi 0,01%, a w przypadku cystern samochodowych jego wartość określono na poziomie 0,1%. Z uwagi na właściwości fizykochemiczne bioetanolu, nieprecyzyjne przepisy metryczne, jak również stosowane w niektórych typach cystern rozwiązania techniczne obecna norma jest co do zasady niemożliwa do spełnienia powodując tym samym straty zwielokrotnione ekonomicznie naliczanym podatkiem akcyzowym. Tymczasem, obowiązujące w Polsce normy ubytków transportowych dla alkoholu etylowego są nie tylko nieporównywalnie bardziej restrykcyjne niż w innych państwach UE (dla porównania, norma dopuszczalnego naturalnego ubytku etanolu podczas transportu we Francji ustalona została na 1%, w Niemczech na 0,5%, a na Węgrzech 0,4%) to są one stosowane przez krajowe organy podatkowe wprost jedynie wobec polskich producentów – wyjaśnia Sabina Bielawska-Przybyłek, Członek Zarządu Krajowej Izby Biopaliw.

- Z posiadanych przez Koalicję na Rzecz Biopaliw informacji wynika, że polskie organy podatkowe nie stosują tych skrajnie niskich norm ubytków i nie naliczają akcyzy od ubytków alkoholu w przypadku jego dostaw transgranicznych z krajów Unii Europejskiej do Polski. Oznacza to wprost nie tylko preferowanie podmiotów zagranicznych na rynku krajowym, ale istotne straty budżetowe z tytułu nie rozliczonego podatku akcyzowego. Czas najwyższy aby wreszcie uregulować tę sprawę – skomentował Jarosław Michałowski, Członek Zarządu KIB.

Orzecznictwo sądów administracyjnych wskazuje, co ma również odniesienie w indywidualnych interpretacjach Ministerstwa Finansów, że do oceny, czy ubytek transportowy przekracza normy oraz do nakładania akcyzy od ubytków ponadnormatywnych alkoholu etylowego jest właściwe państwo członkowskie odbioru dostaw. Niestety polskie organy podatkowe nie stosują tej zasady w praktyce, wobec czego, gdy zagraniczny dostawca dokonuje dostawy alkoholu w zawieszeniu poboru akcyzy do polskiego odbiorcy i w trakcie odbioru tej dostawy w Polsce stwierdzany jest ubytek, właściwy polski urząd celny pozostaje niestety bierny i nie obciąża go jakąkolwiek akcyzą z tego tytułu. Takie postępowanie rodzi uzasadnione obawy względem zachowania zasady równego traktowania polskich podmiotów gospodarczych względem podmiotów zagranicznych z innych państw członkowskich Unii Europejskiej jednocześnie uszczuplając wprost dochody podatkowe państwa.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!