Kategorie

Poznaj produkty


| Autor: redakcja1

Najbliższe posiedzenia sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa

W dniu 8 marca 2016 r. zbierze się Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (druk nr 170), która rozpatrzy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (druk nr 170) – sprawy organizacyjne.

Najbliższe posiedzenia sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa

9 marca 2016 r. o godz. 9.00 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Komisją Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rozpatrzy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (druk nr 219).

Tego samego dnia o godz. 13.00 w przypadku zgłoszenia poprawek w czasie drugiego czytania na posiedzeniu plenarnym Sejmu i skierowania ich do Komisji, Komisja rozpatrzy poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 274 i 279).

Następnie, o godz. 16.15 w przypadku zgłoszenia poprawek w czasie drugiego czytania na posiedzeniu plenarnym Sejmu i skierowania ich do Komisji, Komisja rozpatrzy poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (druki nr 245 i 259) oraz rozpatrzy projekt uchwały Komisji w sprawie powołania Pani Marty Pietrzyk na stałego doradcę Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz zapozna się z informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zadaniach i funkcjonowaniu Centralnej Biblioteki Rolniczej.

10 marca 2016 r. będzie obradowała Podkomisja stała do spraw wykorzystania zasobów energetycznych obszarów wiejskich, która ustali harmonogram prac podkomisji - sprawy organizacyjne.

W tym samym dniu o godz. 15.30 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapozna się z informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat programu odbudowy stanu pogłowia trzody chlewnej w Polsce, informacją Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rozwoju na temat planów i propozycji zmian dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej oraz Polityki Spójności po 2020 r. oraz informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ewentualnych działań dotyczących pomocy rolnikom w związku z problemem wymarzania ozimin.

Kolejne posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaplanowane zostało na dzień 8 marca 2016 r. o godz. 16.00. Komisja zajmie się informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz przyjmie plan pracy.Tagi:
źródło: