| Autor: mikolaj

Konferencja Dyrektorów Zespołów Szkół Rolniczych

Podsekretarz stanu Rafał Romanowski uczestniczył wczoraj w Konferencji dla Dyrektorów Zespołów Szkół Rolniczych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas spotkania, które odbyło się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku, dyrektorzy poszczególnych placówek zaprezentowali wiceministrowi swoje szkoły oraz plany i inicjatywy na nadchodzący rok.

Konferencja Dyrektorów Zespołów Szkół Rolniczych

Minister przypomniał, że jednym z jego priorytetów jako wiceministra rolnictwa jest podniesienie rangi szkolnictwa rolniczego tak, aby znalazło się ono w czołówce szkół wybieranych przez młodych ludzi. Równie istotnym jest rozwój i modernizacja placówek oświatowych oraz wyrównywanie szans edukacyjnych mieszkańców obszarów wiejskich.

Uczestnicy konferencji podkreślali niezwykle istotną rolę, jaką odgrywa oświata w procesie nie tylko edukacji młodzieży, ale również krzewieniu tradycji rolniczej i chrześcijańskiej. Przedstawiciele ministerstwa rolnictwa obecni na spotkaniu, przypomnieli również jak ważne miejsce w polityce resortu  zajmują kwestie edukacji rolniczej.

Wydarzenie było okazją do odznaczenia medalami „Zasłużony dla Rolnictwa” pedagogów, którzy szczególnie przyczynili się do rozwoju i edukacji młodzieży z obszarów wiejskich.

Spotkanie w Potoczku uświetniła część artystyczna przygotowana przez młodzież szkolną. Ponadto uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z działalnością firm z regionu lubelskiego, które są beneficjentami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!