| Autor: mikolaj

Lasy Państwowe godne zaufania

Lasom Państwowym najbardziej ufają Polacy w kwestiach związanych ze środowiskiem naturalnym – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Środowiska.

Lasy Państwowe godne zaufania

Lasy Państwowe godne zaufania

Firma TNS w swoim „Badaniu świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski” zadała pytanie o zaufanie bądź brak zaufania do różnych instytucji i osób w kwestiach związanych ze środowiskiem naturalnym. Lasom Państwowym zdecydowanie ufa 15 proc. respondentów, a raczej ufa 63 proc. badanych, a wiec w sumie ponad trzy czwarte respondentów. Zbliżony poziom zaufania notują jedynie naukowcy.

Lasy Państwowe notują także najniższy poziom nieufności. Raczej lub zdecydowanie nie ufa im zaledwie 16 proc. pytanych. Tym samym LP notują także najniższy efekt netto, czyli różnicę odsetka osób ufających i tych, którzy nie ufają.

Warto zaznaczyć, że zaufanie do Lasów Państwowych zwiększyło się o 3 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem i aż o 10 proc. w porównaniu z rokiem 2012.

Badanie zostało przeprowadzone na początku października, metodą wywiadu indywidualnego na losowej ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat liczącej 1000 osób.

 


Tagi:
źródło: