Kategorie

Poznaj produkty


| Autor: redakcja1

Minister Henryk Kowalczyk na Szczycie Energetycznym

Bezpieczeństwo energetyczne kraju jest głównym tematem Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego, który odbywa się w Gdańsku. W inauguracji wydarzenia wziął udział Henryk Kowalczyk, minister środowiska.

Minister Henryk Kowalczyk na Szczycie Energetycznym
- Polityka klimatyczno-energetyczna UE jest bardzo ambitna i nie należy się spodziewać zmiany w kierunku obniżania ambicji redukcyjnych. Trzeba sobie jednak stawiać cele możliwe do zrealizowania – mówił podczas debaty Henryk Kowalczyk. Zaznaczył też, że Polska jest krajem, który aktywnie redukuje emisje gazów cieplarnianych.
 
Minister Kowalczyk wspomniał, że dla realizacji celów redukcyjnych konieczne jest wpisanie w ramy polityki klimatycznej UE rozwiązań, które zapewnią poszczególnym państwom członkowskim margines elastyczności i umożliwią swobodne kształtowanie miksu energetycznego, w sposób gwarantujący bezpieczeństwo energetyczne oraz stabilną dostępność energii dla odbiorców
 
- Przykładem takiej elastyczności jest choćby wyeksponowanie pochłaniania gazów cieplarnianych, a nie tylko ograniczanie emisji – podkreślał minister środowiska.
 
W czasie panelu dyskusyjnego została również poruszona kwestia organizacji 24. sesji Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej (COP24). Szczyt odbędzie się w grudniu br. w Katowicach. Jest to najważniejsze doroczne wydarzenie międzynarodowych negocjacji klimatycznych, na którym spotykają się przedstawiciele wszystkich Stron Konwencji, by podejmować decyzje dotyczące dalszych działań na rzecz ochrony klimatu.
 
O szczycie energetycznym
 
Ogólnopolski Szczyt Energetyczny gromadzi w jednym miejscu przedstawicieli kluczowych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze kraju, polityków, ekonomistów oraz przedstawicieli świata biznesu i nauki. Tematem rozmów jest zabezpieczenie polskiej gospodarki, a w szczególności strategicznych sektorów pod kątem ryzyk wynikających z sytuacji międzynarodowej oraz polityki UE.
 
Uczestnicy debat odnieśli się m.in. do reorganizacji polskiego rynku energii jako konsekwencji polityki surowcowej Państwa, uniezależnienia gospodarczego i energetycznego, stabilności relacji międzynarodowych.


Tagi:
źródło: