| Autor: mikolaj

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

W piątek, 5 dnia września 2014 r., doszło do nadzwyczajnego posiedzenia Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, zwołanego na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego.

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

Podczas dyskusji ministrowie zwrócili uwagę i uznali za zasadną potrzebę równego traktowania producentów zrzeszonych w organizacjach producentów i niezrzeszonych, o co od początku zabiegał szef polskiego resortu rolnictwa. Dlatego też Polska wystąpi do Komisji Europejskiej o niezwłoczne modyfikacje rozporzadzenia 932/2014 dot. rekompensat dla producentów owoców i warzyw.

- Obecny kryzys na rynkach rolnych nie wynika z przyczyn leżących po stronie rolników tylko z przyczyn politycznych – podkreślił minister Sawicki i dodał, że – Kryzys jest rozległy i dotyczy wielu sektorów, a w związku z tym należy uruchomić większy budżet i to nie tylko z części rolnej.

Komisja Europejska, na podstawie danych otrzymanych z państw członkowskich, jest uprawniona do modyfikacji rozporządzenia delegowanego, by uwzględnić zgłoszone kwoty rekompensat.


W ocenie ministra Sawickiego są to niezbędne działania służące ustabilizowaniu rynku w krótkim okresie.

 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!