| Autor: redakcja1

O rozwoju obszarów wiejskich w Brukseli

W dniu 13 maja 2014 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „rozwój obszarów wiejskich”, w którym udział wziął ekspert KRIR – dr Mirosław Drygas.

O rozwoju obszarów wiejskich w Brukseli
Po przyjęciu porządku dnia i sprawozdania z ostatniego zebrania Pani Oana Neagu, koordynująca prace grupy roboczej „rozwój obszarów wiejskich” przedstawiła najnowsze informacje na temat reformy dotyczącej funkcjonowania grup dialogu obywatelskiego w odniesieniu do rozwoju obszarów wiejskich. W ramach porządku obrad przedstawiono w pierwszej części posiedzenia prezentacje krajowych/regionalnych programów rozwoju obszarów wiejskich po czym nastąpiła wymiana poglądów. Przedstawiono programy między innymi z Danii, Czech, Francji i Austrii.
 
Działania Danii w ramach rozwoju obszarów wiejskich zmierzają między innymi w kierunku powiększenia areału rolnictwa ekologicznego, ważnymi punktami projektu rozwoju obszarów wiejskich są również elementy dotyczące żywności ekologicznej, dobrostanu zwierząt i programu LEADER. Dania przedstawi swój projekt w Komisji w dwóch częściach, pierwsza będzie obejmowała lata 2014-2015 a kolejna 2016-2020.
 
Delegacja z Czech w swojej prezentacji na temat rozwoju obszarów wiejskich nadmieniła, że w wyniku negocjacji możliwe będzie przełożenie funduszy z I do II filaru ale tylko na działania związane z dobrostanem zwierząt.
 
Najważniejszym elementem dotyczącym polityki związanej z rozwojem obszarów wiejskich w Austrii jest zamiana dotycząca kryteriów dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania, która zostanie zaaplikowana w 2018 roku.
 
Delegacja francuska w swojej prezentacji zapoznała zebranych ze strukturą programu rozwoju obszarów wiejskich przewidzianego dla Francji na lata 2014-2020. W kwietniu tego roku Francja przekazała do Komisji Europejskiej 27 programów regionalnych wraz z 2 programami krajowymi obejmującymi wsparcie techniczne i zarządzanie.
 
W drugiej części zebrania zaproszeni przedstawiciele z DG Agri przedstawili uczestnikom posiedzenia prezentacje na temat współpracy, transferu wiedzy i działalności informacyjnej (art. 35 i 14 rozporządzenia 1305/2013). W dalszej części posiedzenia zajęto się omawianiem działań EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa. Przykłady na ten temat przedstawiła przedstawicielka ze Słowenii a tematem prezentacji było „wdrażanie instrumentów wsparcia dla innowacji”.
 
Na zakończenie posiedzenia Pani Tania Runge przedstawiła propozycje Copa-Cogeca w ramach działań grup EPI, które obejmują następujące tematy:
  • wysoka wartość przyrodnicza (HNV) opłacalność rolnictwa          
  • główne nurty rolnictwa precyzyjnego
  • opłacalność trwałych użytków zielonych
  • wydajność nawozów- skupienie się na ogrodnictwie na otwartym polu


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!