Kategorie

Poznaj produkty


| Autor: redakcja11

MRiRW: Odstrzał dzików przebiega zgodnie z planem

Podzielając zaniepokojenie rolników województwa lubelskiego Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wykonanie zarządzonego w lutym 2016 roku odstrzału sanitarnego dzików we wschodnich województwach Polski.

MRiRW: Odstrzał dzików przebiega zgodnie z planem

W odpowiedzi Ministerstwo Rolnictwa poinformowało, że odstrzał sanitarny dzików realizowany jest zgodnie z rozporządzeniem i bedzie prowadzony do osiągnięcia gęstości populacji dzików na poziomie 0,5 osobnika/km2, co ma na celu ograniczenie dalszego szerzenia się choroby, nie prowadzi jednak do całkowitej eliminacji tych zwierząt ze środowiska naturalnego, a jedynie do zmniejszenia  ich zagęszczenia na danym terenie.
 

Odstrzał samiterny jest jednym ze środków administracyjnych przewiidzianych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2014 r. poz. 1539, z późn. zm.) do likwidowania chorób zakaźnych zwierząt, i nie jest elementem planowej gospodarki łowieckiej.
 

Kwestie związane z realizacją planów łowieckich, w tym również wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta, w tym dziki jest uregulowana w ustawie z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2015 r. poz. 2168) oraz aktach wykobnawczych do tej ustawy. Ww. przepisy szczegółowo regulują również kto i na jakich zasadach może wykonywać polowania oraz określają jaki rodzaj broni i pocisków ma być do takich polowań użyty.Tagi:
źródło: