Kategorie

Poznaj produkty


| Autor: redakcja11

PE przyjął przepisy pomagające zapobiegać chorobom przenoszonym przez zwierzęta

Przepisy o zastosowaniu środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się chorób zwierzęcych takich jak ptasia grypa czy afrykański pomór świń, nieformalnie uzgodnione przez posłów i ministrów UE w czerwcu 2015, zostały przyjęte przez Parlament we wtorek. Projekt przepisów UE, dotyczących chorób przenoszonych przez zwierzęta i potencjalnie zagrażających ludziom, kładzie nacisk na zapobieganie powinien on również pomóc specjalistom w dotrzymywaniu kroku rozwojowi nauki.

PE przyjął przepisy pomagające zapobiegać chorobom przenoszonym przez zwierzęta

Prewencja: prawidłowa hodowla i odpowiedzialne używanie leków


Nowe przepisy, zgodne z dawno przyjętą pozycją Parlamentu, kładą większy nacisk na prewencję oraz jasne określenie zakresu odpowiedzialności hodowców, handlowców oraz specjalistów, takich jak weterynarze, ale także właściciele zwierząt domowych, gdy celem jest uniknięcie wywołania lub rozprzestrzeniania się chorób.

 

Wszyscy rolnicy, właściciele zwierząt oraz osoby zajmujące się handlem zwierzętami, będą zobowiązani do stosowania zasad właściwego chowu i rozważnego używania leków weterynaryjnych. Z kolei zadaniem weterynarzy będzie zwiększanie wiedzy o zależnościach między zdrowiem i dobrostanem zwierząt a zdrowiem ludzi oraz o odporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Komisja Europejska zobowiązała się do monitorowania zakresu zastosowania antybiotyków zwierzęcych na terenie Unii i regularnej publikacji porównywalnych danych na ten temat.

 

Szybkie, przejrzyste, bazujące na nauce decyzje

 

Nowe prawo upoważni Komisję do przedsięwzięcia nadzwyczajnych środków w walce z pojawiającymi się chorobami, co może mieć "znaczący wpływ" na zdrowie publiczne i produkcję rolną. Posłowie zapewnili także, że eksperci Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) będą konsultowani podczas uaktualniania unijnej listy potencjalnie groźnych chorób, natomiast organizacje rolnicze, związki weterynarzy, przedstawiciele ruchów ochrony zwierząt i inni będą zaangażowanie w przygotowywanie planów postepowania w wypadku zagrożenia.

 

Praca nad dobrostanem zwierząt i zwalczanie przemytu

 

Wszystkie środki zapobiegania przenoszeniu chorób powinny liczyć się z dobrostanem zwierząt i oszczędzać cierpienia zwierzętom, przeciw którym muszą zostać skierowane. Aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się bezpańskich zwierząt lub nielegalnemu handlowi zwierzętami przenoszącymi choroby, posłowie ustanowili zasady, według których, wszyscy hodowcy oraz sprzedawcy zwierząt będą musieli zostać zarejestrowani. Zasady te upoważnią również Komisję do zlecenia państwom członkowskim ustanowienia krajowych baz danych psów, kotów oraz innych zwierząt domowych, jeśli zajdzie taka potrzeba.

 

Kolejne kroki

 

Projekt przepisów "Prawo zwierząt do zdrowia", został przyjęty bez głosowania, we wczesnym drugim czytaniu, po tym jak został przyjęty przez Radę, w grudniu 2015 roku. W następstwie przyjęcia projektu przez Parlament, rozporządzenie może zostać opublikowane w Dzienniku Ustaw UE i wyjdzie w życie 20 dni po dacie publikacji.Tagi:
źródło: