Kategorie

Poznaj produkty


Plany Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na bieżący tydzień

Na tym tygodniu Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotka się z Komisarzem ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenisem Andrukaitis'em. Poruszony zostanie też temat odstrzału sanitarnego oraz chlewni przemysłowych w Polsce.

Plany Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na bieżący tydzień
W dniu 11 maja 2016 r. o godz. 10:00 sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapozna się z informacją Ministrów: Energii, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rozwoju oraz Zdrowia na temat ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce; informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wykorzystania roślin wysokobiałkowych w paszach, informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat możliwości wykorzystania mączki mięsno-kostnej w produkcji zwierzęcej oraz zajmie się wytwarzaniem, ochroną i promocją żywności w świetle przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r.

Na kolejnym posiedzeniu w dniu 11 maja 2016 r. o godz. 17:00 Komisja wysłucha informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat odstrzału sanitarnego oraz omówi temat chlewni przemysłowych w Polsce – szansa czy zagrożenie, ich wpływ na środowisko.

W dniu 12 maja 2016 r. o godz. 10:00 na wspólnym posiedzeniu z Komisjami: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej posłowie zaopiniują petycję Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich z Bielawy dla Komisji do Spraw Petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.).

W tym samym dniu o godz. 11:00 wspólnie z Komisją Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa posłowie rozpatrzą poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (druki nr 219 i 324) - posiedzenie Komisji odbędzie się w przypadku zgłoszenia poprawek w czasie drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu i skierowania ich do Komisji.

Następnie, o godz. 15:30 na wspólnym posiedzeniu z komisjami do Spraw Unii Europejskiej i Zdrowia posłowie wysłuchają informacji na temat priorytetów Komisji Europejskiej w zakresie zdrowia i ochrony żywności - posiedzenie odbędzie się z udziałem Komisarza ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności pana Vytenis Andrukaitis'em.

Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedzeniu w dniu 10 maja 2016 r. o godz. 12.00 wysłucha informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnych działań podejmowanych przez Agencję Rynku Rolnego.

W tym samym dniu na posiedzeniu o godz. 17.00 senatorowie rozpatrzą ustawę o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk senacki nr 158, druki sejmowe nr 403 i 406); ustawę o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 163, druki sejmowe nr 385 i 450) oraz ustawę o zmianie ustawy o wyścigach konnych (druk senacki nr 159, druki sejmowe nr 356, 422 i 422-A).


Tagi:
źródło: