| Autor: redakcja11

Porozumienie IJHARS z Inspekcją Transportu Drogowego

Andrzej Romaniuk, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Alvin Gajadhur, p.o. Główny Inspektor Transportu Drogowego podpisali porozumienie o współpracy między Inspekcjami.

Porozumienie IJHARS z Inspekcją Transportu Drogowego

Porozumienie dotyczy wykonywania kontroli w zakresie warunków transportu artykułów rolno-spożywczych oraz jakości handlowej przewożonych artykułów rolno-spożywczych.
 

Obydwie strony zobowiązały się do wzajemnego przekazywania informacji o negatywnych zjawiskach występujących w trakcie transportu artykułów rolno-spożywczych oraz do podejmowania wspólnych działań w celu zwiększenia efektywności kontroli.
 

Szczegółowe zasady współpracy między Inspektoratami zostaną uregulowane na szczeblu organów wojewódzkich Inspekcji Transportu Drogowego i Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów-Rolno Spożywczych.Tagi:
źródło: