| Autor: mikolaj

Powołanie nowych członków Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników

W dniu 20 stycznia 2014 r. minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba wraz z podsekretarzem stanu Tadeuszem Nalewajkiem uczestniczył w posiedzeniu Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników IX kadencji. Minister wręczył akty powołania nowym członkom Rady, wybranym spośród kandydatów zgłoszonych przez związki zawodowe i organizacje rolnicze.

Powołanie nowych członków Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników

– Jak powszechnie wiadomo, udział ubezpieczonych i świadczeniobiorców w zarządzeniu systemem jest bardzo istotny – podkreślił minister Kalemba i dodał, że ma to swoje przełożenie na udział Rady Rolników w pracach Parlamentu, Rządu, a także na bieżące działania KRUS oraz Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

– Nie bez znaczenia jest udział Rady w kształtowaniu polityki zabezpieczenia społecznego. Dotychczas nie zabrakło głosu przedstawicieli rolników w najistotniejszych zmianach dotyczących ubezpieczeń społecznych w Polsce i mam nadzieję, że Rada w nowym składzie będzie dalej dbała o interesy rolników – powiedział szef resortu.


Minister wskazał na niezmiernie ważną rolę KRUS, jako odrębnej instytucji w zakresie zabezpieczenia społecznego rolników. Przedstawił również osiągnięcia polskiego Rządu w zakresie budżetu na rolnictwo i rozwój wsi w nowej perspektywie finansowej.

Po wręczeniu aktów mianowania odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników nowej kadencji.

Na przewodniczącego Rady Rolników wybrano Andrzeja Kosiniaka-Kamysza.

Rada reprezentuje interesy ubezpieczonych i świadczeniobiorców Kasy wobec urzędu Prezesa KRUS i innych organów administracji państwowej. Członkowie Rady wybierani są na 3-letnią kadencję spośród kandydatów zgłoszonych przez ogólnokrajowe organizacje zawodowe i społeczne rolników indywidualnych. Rada Rolników posiada uprawnienia kontrolne wobec Prezesa Kasy, sprawuje nadzór nad Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników, określa wymiar składki na samofinansujące się ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie.

Skład Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników IX kadencji (na lata 2014-2016)

Kolejno imię i nazwisko oraz organizacja zgłaszająca:

1. Stanisław Tadeusz Anders
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”

2. Bogdan Biadała
Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

3. Adrianna Bukowska-Łazarska
Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

4. Albert Dziura
Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników

5. Edward Gnat
Krajowy Związek Kółek i Organizacji Rolniczych

6. Mariusz Gołębiowski
Związek Zawodowy Rolników „Ojczyzna”

7. Teresa Hałas
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!