Kategorie

Poznaj produkty


| Autor: redakcja12

Resort rolnictwa na temat importu zbóż z Ukrainy

W odpowiedzi na stanowisko Zarządu Podkarpackiej Izby Rolniczej w sprawie importu zbóż z Ukrainy z dnia 10 kwietnia 2017 r., przekazane Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Zarząd KRIR, resort rolnictwa poinformował, że preferencje taryfowe dla Ukrainy, wynikające z Umowy o Pogłębionej i Kompleksowej Strefie Wolnego Handlu UE-Ukraina (DCFTA), w tym również bezcłowe kontyngenty taryfowe (TRQ) w imporcie zbóż z tego kraju, weszły w życie na zasadzie autonomicznej już w kwietniu 2014 r. W związku z tym wejście w życie DCFTA od 1.01.2016 r., na zasadzie tymczasowej, nie zmieniło warunków taryfowych importu z Ukrainy (od ww. daty zaczęły obowiązywać jedynie wzajemne preferencje Ukrainy dla importu z UE).

Resort rolnictwa na temat importu zbóż z Ukrainy
Przekazano, że z uwagi na fakt, że w zapisach DCFTA nie uwzględniono (na co w kontaktach z Ministerstwem Gospodarki — obecnym Ministerstwem Rozwoju, resort rolnictwa i rozwoju wsi zwracał uwagę) tzw. klauzuli ochronnej, która umożliwiłaby wycofanie preferencji w warunkach istotnego pogorszenia sytuacji unijnych producentów danego towaru, jedyną możliwością ochrony rynku UE przed napływem ukraińskich towarów są środki ochronne przewidziane w ramach WTO. Zastosowanie ich wiąże się z czasochłonną i trudną procedurą; muszą też zaistnieć okoliczności warunkujące uruchomienie stosownych procedur w UE.
 
Poinformowano, że obecnie, w imporcie ziarna kukurydzy, a więc zboża, którego import z Ukrainy jest znaczący, obowiązuje stawka celna bez ograniczeń kwotowych 0% erga omnes. Stąd też, w przypadku tego zboża preferencje DCFTA nie zmieniają aktualnych warunków przywozu z Ukrainy (import dokonywany jest po stawce 0%, zarówno w ramach TRQ, jak poza kontyngentem).
 
Zaznaczono, że przepływy handlowe zbóż są na bieżąco monitorowane. Z danych statystycznych wynika, że import zbóż z Ukrainy do Unii Europejskiej w bieżącym sezonie 2016/2017 (od lipca 2016 roku do marca 2017 r.) wyniósł 6,4 mln ton i był mniejszy 0 1% od średniej z poprzednich pięciu lat. Stanowił on jednocześnie 48% ogólnego importu ziarna do UE. Zboże to importują głównie kraje unijne, które charakteryzują się niedoborem ziarna (np. Włochy, Hiszpania, Portugalia). Jednocześnie w ww. okresie z UE wyeksportowano ok. 30 mln ton zbóż.
 
W tym samym okresie sezonu 2016/2017 do Polski przywieziono 977 tys. ton zbóż ogółem (0 3% mniej niż przed rokiem), w tym 50 tys. ton z Ukrainy (5% importu ziarna). Jednocześnie z kraju wywieziono ok. 5,6 mln ton zbóż (0 36% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). Oznacza to, że Polska wzmacnia w ostatnim okresie pozycję znaczącego eksportera zbóż i skutecznie konkuruje z innymi eksporterami o rynki krajów trzecich. Ceny ziarna na rynku krajowym kształtują się na wyższym poziomie niż ceny ubiegłoroczne. Na przełomie maja i czerwca br. zakłady zbożowe objęte monitoringiem MRiRW za pszenicę konsumpcyjną przeciętnie płaciły 721 zł/t, 0 1% więcej niż miesiąc temu i 0 12% więcej niż przed rokiem. Żyto konsumpcyjne średnio w kraju kupowano po 653 zł/t, 0 11% drożej niż przed miesiącem i 0 24% drożej niż w porównywalnym okresie 2016 r. Za kukurydzę dostawcy przeciętnie uzyskiwali 708 zł/t, 0 6% więcej niż na początku maja br. i 0 2% więcej niż w porównywalnym okresie 2016 r.
 
Niezależnie od powyższego, w opinii Ministerstwa RiRW, import zbóż z Ukrainy może mieć negatywny wpływ na poziom krajowych cen, głównie przy wschodniej granicy. Wobec tego, a także, aby zapobiec wzmożonej presji podaży na krajowym rynku zbóż, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że zabiega na forum UE o zwiększenie ochrony celnej unijnego rynku. Zdaniem resortu, ograniczenie importu powinno przyczynić się do stabilizacji sytuacji popytowo-podażowej i działać wspierająco na ceny ziarna. Kwestia zwiększenia ochrony celnej unijnego rynku zbóż była również z inicjatywy Polski przedmiotem dyskusji w ramach państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Rumunii i Słowenii.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: