| Autor: redakcja3

60-lecie istnienia SITR

Na 2013 roku zaplanowano obchody 60-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa. Patronat nad tym wydarzeniem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba, który podkreślił, że jest to dobrą okazją do podsumowania wieloletniej działalności Stowarzyszenia, które przyczyniło się do rozwoju polskiego rolnictwa.

60-lecie istnienia SITR

Stowarzyszenie Naukowo Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa SITR jest największą organizacją przedstawicielską inżynierów i techników rolnictwa różnych specjalności w Polsce. Reprezentuje dzisiaj interesy całej społeczności specjalistów rolnych, a szczególnie ponad czterotysięcznej rzeszy członków działających w oddziałach regionalnych.

Swoje początki SITR datuje na przełomie lat 1951/52. Ówczesnym Komitetem Organizacyjnym Stowarzyszenia Agrotechników Polskich przewodniczył prof. Szczepan Pieniążek a sekretarzem Generalnym był inż. Konstanty Czapski. Stowarzyszenie powstało 28 czerwca 1953 roku pod nazwą, która używana jest po dziś dzień, a pierwszym prezesem został prof. Szczepan Pieniążek. Szczepan Aleksander Pieniążek (ur. 27 grudnia 1913 w Słupiu, zm. 1 lipca 2008 w Konstancinie-Jeziornie) – polski sadownik, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, członek i wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, współtwórca i Dyrektor Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach posiadacz licznych krajowych i zagranicznych tytułów doktora honoris causa – w tym również Akademii Rolniczej w Krakowie.

Działalnością Stowarzyszeniem kieruje Zarząd Główny SITR składający się z 7 członków. Na jego czele stoi Prezes SITR wybierany na pięcioletnie kadencje przez Zjazd Delegatów, reprezentujących Oddziały regionalne, w wyborach bezpośrednich. Zarząd Główny wyznacza strategiczne kierunki rozwoju SITR, występuje w imieniu i interesie Stowarzyszenia i jego członków m.in. jest strażnikiem znaku firmowego i logo SITR; członkowie Zarządu Głównego są jednocześnie przedstawicielami SITR w licznych organizacjach, komitetach i ciałach doradczych wytyczających kierunki rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz obszarów wiejskich.

Na ostatnim XVIII Krajowym Zjeździe Delegatów SITR (13-14 września 2013 r.) funkcję Prezesa Zarządu Głównego SITR objął Tadeusz Płoszaj do niedawna pracownik i dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Zastąpił on na tym stanowisku dotychczasowego Jacka Węsierskiego.

Od 2009 r. w ramach struktur stowarzyszenia funkcjonuje Rada Krajowa, którą tworzą prezesi Zarządów Oddziałów SITR. Rada Krajowa jest ciałem doradczym w stosunku do Zarządu Głównego a w szczególności nadzoruje i wspomaga system doradztwa i rzeczoznawstwa SITR. Od momentu powołania Rady Krajowej funkcję Przewodniczącego pełni kolega Eugeniusz Tadel prezes tarnowskiego Oddziału SITR.

SITR wkracza ze swoją działalnością szerzej na obszary wiejskie, obejmując swoją aktywnością problematykę rozwojową m.in. w zakresie promocji produktów regionalnych, sanitacji wsi, upraw roślin energetycznych i wykorzystania energii odnawialnej, pochodzącej z działalności rolniczej. Podejmowane przez członków Stowarzyszenia projekty wykraczają poza granice kraju i realizowane były jak dotąd m.in. w Mołdawii, Ukrainie, Chorwacji. SITR jest członkiem Konsorcjów Europejskich, realizujących projekty z dziedziny energii odnawialnej. Przykładowym projektem może być Produkcja biogazu z rolniczych odpadów na terenach europejskich gospodarstw wiejskich (FARMAGAS) w ramach programu Inteligent Energy - Europe (IEE) Komisji Europejskiej.

Czytaj dalej na następnej stronie...

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!