Kategorie

Poznaj produkty


Strategia Banku BGŻ BNP Paribas na lata 2016-2018

Bank BGŻ BNP Paribas ogłasza strategię na lata 2016-2018. Koncentracja na kliencie, wsparcie klientów korporacyjnych i oparcie usług na technologii cyfrowej to najważniejsze filary strategii Banku na najbliższe lata.

Strategia Banku BGŻ BNP Paribas na lata 2016-2018
Więcej materiałów video znajdziesz na kanale "telewizja rolnicza"
Do końca 2018 roku Bank chce zdobyć ponad 5 proc. udziału w rynku, obniżyć wskaźnik kosztów do dochodów do ok. 55 proc. i zwiększyć ROE do ok. 10 proc.
 
Bazą do skutecznej realizacji strategii jest zakończenie procesu integracji operacyjnej Banku BGŻ BNP Paribas do końca 2016 roku, a także połączenie prawne Banku z Sygma Bankiem Polska w połowie tego roku.

Cztery równorzędne filary strategii to:
- koncentracja na kliencie
- wsparcie klientów korporacyjnych w ich międzynarodowej ekspansji
- zintegrowany Bank uniwersalny
- oparcie usług na technologii cyfrowej w każdym segmencie działalności

– Rok po połączeniu dwóch banków, jesteśmy coraz bliżej ukończenia procesu integracji. Jednocześnie jesteśmy gotowi, aby w połowie bieżącego roku połączyć się z Sygma Bankiem Polska. Fuzja z Sygma Bankiem wzmocni naszą działalność w obszarze consumer finance. Uznaliśmy, że to dobry moment do aktualizacji strategii rozwoju naszego zintegrowanego Banku. Połączenia, o których wspomniałem, znacząco umacniają naszą pozycję rynkową – należymy do grona największych banków w Polsce pod względem sumy bilansowej i liczby klientów. W niektórych obszarach, jak np. sektor agro czy międzynarodowa bankowość korporacyjna, jesteśmy liderem pod względem udziałów w rynku. Jednocześnie mamy świadomość wyzwań stojących przed sektorem finansowym i aby nadal móc się rozwijać musimy koncentrować się na dalszej poprawie efektywności, która przyniesie pozytywne efekty dla naszych klientów, pracowników i akcjonariuszy – mówi Tomasz Bogus, Prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas.
 

W strategii, Bank BGŻ BNP Paribas jasno zdefiniował swoje cele:
  • uzyskanie ponad 5 proc. udziału w rynku kredytów i depozytów,
  • poprawa efektywności wynikająca zarówno z synergii kosztowych związanych z integracją banków, jak i zwiększania przychodów,
  • wzrost wyniku z działalności bankowej poprzez wdrożenie nowych inicjatyw we wszystkich liniach biznesowych,
  • obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów z 74 proc. w 2015 r. (bez uwzględnienia kosztów integracji) do ok. 55 proc. w 2018 r.,
  • wzrost rentowności kapitału własnego (ROE) do poziomu ok.10 proc.

Zakończenie integracji pozwoli nam na realizację synergii po stronie kosztowej. Jednak bazą do poprawy efektywności w kolejnych latach ma być systematyczna poprawa wyniku z działalności bankowej. Posiadamy ofertę dla każdej z grup klientów i zamierzamy to wykorzystać do dalszego rozwoju. Chcemy rosnąć w każdym obszarze, być bankiem zintegrowanym, wykorzystującym w pełni potencjał naszej uniwersalnej oferty do zwiększenia przychodów – dodaje Tomasz Bogus.

Bank BGŻ BNP Paribas chce oprzeć swój rozwój na 4 filarach:

  1. Koncentracja na kliencie – obecność blisko klientów, dzięki wykorzystaniu sieci oddziałów, przede wszystkim w małych i średnich miastach. Koncentracja na klientach bankowości detalicznej oraz wybranych sektorach i branżach bankowości korporacyjnej i MSP. Dalsze umacnianie pozycji lidera w sektorze rolno-spożywczym.
  2. Wsparcie klientów korporacyjnych w ich zagranicznej ekspansji, dzięki wykorzystaniu potencjału Grupy BNP Paribas obecnej w 75 krajach na całym świecie.
  3. Przekształcenie banku uniwersalnego w bank zintegrowany zwiększający cross-selling, umożliwiający kompleksową obsługę każdego aspektu działalności biznesowej, zarówno poszczególnych klientów, jak i wybranych branż.
  4. Rozwój bankowości elektronicznej i mobilnej umożliwiający konkurowanie z najlepszymi bankami na rynku. Optymalizacja i industrializacja procesów operacyjnych.


Tagi:
źródło: