Kategorie

Poznaj produkty


| Autor: redakcja1

Subwencja oświatowa dla szkół na terenach wiejskich

w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej dla szkół na terenach wiejskich w związku ze spadkiem liczby uczniów i zagrożeniem zamykania szkół z terenów wiejskich, Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało poniższe wyjaśnienia.

Subwencja oświatowa dla szkół na terenach wiejskich
Z uwagi na wyższe jednostkowe koszty kształcenia uczniów w szkołach położonych na terenach wiejskich i w miastach do 5 000 mieszkańców – spowodowane przede wszystkim niższą liczebnością oddziałów, w algorytmie podziału subwencji od roku 2015 uwzględniona została specyfikacja takich szkół poprzez zastosowanie następujących parametrów:
  • wagi P1- o wartości 0,40 – dla uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5 000 mieszkańców;
  • wagi P2 – o wartości 0,27 – dla uczniów gimnazjów zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców;
  • wagi P3 – o wartości 0,18 – dla uczniów małych szkół podstawowych, w których liczba uczniów szkoły nie przekraczała 70.
Rozwiązania zastosowane w algorytmie podziału subwencji od roku 2015, polegające na wsparciu samorządów prowadzących małe szkoły poprzez zastosowanie wagi dla małych szkół podstawowych mają za zadanie zachęcić samorządy do prowadzenia takich szkół i powstrzymać od ewentualnej decyzji o przekazaniu szkoły lub jej likwidacji.
 
Od roku 2018 wartość wagi P3 wynosi 0,20 standardu finansowego A. Dodatkowo środki dla samorządów prowadzących lub dotujących takie szkoły zlokalizowane na terenach wiejskich to ok. 1 200 zł na każdego ucznia w takiej szkole.
 
Od roku 2018 w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 mała szkoła została zdefiniowana jako szkoła podstawowa dla dzieci i młodzieży, w której iloraz liczby uczniów w szkole i liczby klas jest niższy lub równy 12.
 
Liczbę uczniów w szkole ustala się z wyłączeniem:
  • uczniów oddziałów i szkół z nauczaniem języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym oraz uczniów oddziałów i szkół, w których zajęcia edukacyjne są prowadzone w dwóch językach: polskim oraz języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, będącym drugim językiem nauczania oraz
  • uczniów szkół i oddziałów specjalnych.
Przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2019 uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów dla dzieci i młodzieży zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5 000 mieszkańców przeliczani są poniższymi wagami:
  • wagą P1 – o wartości 0,4 – dla uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5 000 mieszkańców;
  • wagą P2 – o wartości 0,27 – dla uczniów dotychczasowych gimnazjów na wsi i w miastach do 5 000 mieszkańców;
  • wagą P3- o wartości 0,20 – dodatkowo dla uczniów małych szkół;
  • wagą P50 – o wartości 0,15 – dla dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5 000mieszkańcow.
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: