| Autor: mikolaj

Susza tematem rozmów na Sejmowej Komisji Rolnictwa

W ubiegłym tygodniu odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podczas którego wysłuchano informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat podejmowanych lub planowanych działań rządu w sprawie pomocy dla rolników dotkniętych tragiczną klęską suszy, Informację przedstawiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Zofia Szalczyk. Minister poinformowała, że problem suszy jest jednym z najtrudniejszych problemów rolnictwa i na terenie większości kraju mamy do czynienia z wysokim poziomem suszy.

Susza tematem rozmów na Sejmowej Komisji Rolnictwa

Sytuacja jest dynamiczna, dane są aktualizowane, a skutki suszy pogłębiają się. Susza występuje prawie na terenie całego kraju, z wyłączeniem niedużych obszarów górskich i województwa zachodniopomorskiego. Straty wystąpiły w zbożach jarych, ozimych, roślinach strączkowych, w rzepaku i rzepiku, burakach cukrowych, ziemniakach, kukurydzy na kiszonkę, drzewach i krzewach owocowych, truskawkach, warzywach gruntowych, tytoniu, chmielu. W najbliższych raportach Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa prawdopodobnie zostaną zgłoszone straty w kukurydzy przeznaczonej na ziarno.

Do 18 sierpnia br. powołano ponad 700 komisji do spraw szacowania strat spowodowanych przez suszę, ale nie tylko, bo także na przykład przez burze. Komisje te działają w 629 gminach, a ich liczba sukcesywnie się zwiększa. Wstępnie szacuje się, że problem dotyczy 83 tys. gospodarstw rolnych, a powierzchnia suszy to ponad 800 tys. ha, w związku z tym szkody oszacowano na 550 mln zł.

Minister Rolnictwa w dniu 14 sierpnia br. skierował do Komisji Europejskiej wniosek o ustalenie dla Polski nadzwyczajnej pomocy dla producentów bydła, z uwzględnieniem konieczności zakupu pasz. Ponadto zaplanowano rekompensaty za utracone dochody i do każdego hektara użytków rolnych objętego suszą przewidywana jest ryczałtowa pomoc według stawki na 1 hektar, a wysokość tej stawki będzie ustalona po zbilansowaniu liczby hektarów objętych klęską suszy.

Po oszacowaniu strat, co nastąpi dopiero pod koniec okresu wegetacyjnego, producenci będą mogli między innymi ubiegać się o pomoc w postaci: obrotowych kredytów preferencyjnych, które będą mogli przeznaczyć na wznowienie produkcji rolnej, zniżek w ratach i opłatach należnych dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Nieruchomości Rolnych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz obniżki podatku rolnego.

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!