Kategorie

Poznaj produkty


Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości. Samorząd rolniczy na posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa

W dniu 16 marca 2016 sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała opinii o rządowym projekcie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw.

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości. Samorząd rolniczy na posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli prezesi wojewódzkich izb rolniczych oraz Zarząd KRIR, z prezesem KRIR Wiktor Szmulewiczem na czele. Prezes KRIR zabierając głos w dyskusji powiedział, że ustawę trzeba wprowadzić przed 1 maja br. Wstrzymanie sprzedaży ziemi na okres 5 lat uważa za słuszne. Natomiast, co do obrotu prywatnego samorząd rolniczy ma wiele uwag. Trzeba zadać sobie pytanie czy w interesie tej ustawy jest dbanie o interes tych, którzy chcą ziemię sprzedać czy tych co chcą kupić? Prezes KRIR wyraził opinię, że przywileje powinni mieć ci, którzy chcą na ziemi gospodarować i chcą ja kupować. Jak podkreślił, dziedziczenie i własność prywatna jest rzeczą świętą.

Głos zabrał również Prezes Małopolskiej Izby Rolniczej Ryszard Czaicki, który podkreślił silne przywiązanie rolników z Małopolski do ich ziemi, zaznaczył, że w przypadku sprzedaży ziemi przez osobę prywatną nie będzie zgody co do ustalania jej ceny przez urzędnika, oraz wskazał na wykluczenie osób wobec proponowanej ustawy, które są ubezpieczone tylko w ZUS.

Swoje uwagi zgłosił również Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Julian Sierpiński i poprosił on Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela o rozwianie wszelkich wątpliwości w sprawie dziedziczenia i darowizn ziemi rolnej. Wspomniał, że ustawa powinna działać dyscyplinująco wobec rolników, którzy będą chcieli sprzedać swoją ziemię, czyli w przypadku, kiedy ANR zgłosi chęć odkupienia ziemi od rolnika, on będzie mógł się wycofać ze sprzedaży.


Tagi:
źródło: