| Autor: redakcja1

Ustawa offshore z podpisem Prezydenta

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał dziś ustawę o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Dokument będzie wyznaczał ramy prawne do rozwoju farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim.

Ustawa offshore z podpisem Prezydenta
Podpisana przez Prezydenta RP ustawa to kolejny krok ku transformacji polskiej energetyki w kierunku źródeł nisko- i bez-emisyjnych. Jej celem jest stworzenie regulacji pozwalającej w pełni wykorzystać potencjał Morza Bałtyckiego w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Dokument uwzględnia również wsparcie dla podmiotów zainteresowanych rozwojem tej gałęzi gospodarki w Polsce.
 
Zdaniem wiceministra aktywów państwowych Zbigniewa Gryglasa energia z farm offshorowych będzie jednym z kluczowych składników w przyszłym miksie energetycznym Polski, który będzie musiał odpowiadać zapotrzebowaniu na energię polskiego przemysłu.
 
Podpisanie ustawy przez prezydenta oznacza możliwośc realizacji tego wielkiego projektu energetycznego, wielkiej inwestycji, która ma szansę stać się polską specjalnością i być kołem zamachowym dla polskiego przemysłu i całej gospodarki – ocenia wiceminister Zbigniew Gryglas, pełnomocnik ds. rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.

Zdaniem wielu ekspertów potencjał polskiej części Morza Bałtyckiego w kontekście pozyskiwania energii z morskich farm wiatrowych jest bardzo duży. Wynika to przede wszystkim z małej głębokości dna morskiego oraz wysokiej wietrzności. Polska ma szansę stać się liderem offshore w całym regionie.

Polacy popierają rozwój offshore

Według najnowszych badań przeprowadzonych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska Polacy bardzo pozytywnie odnoszą się do rozwoju energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim. Aż 83% uczestników badania deklaruje poparcie dla projektu budowy energetyki wiatrowej na morzu. Z kolei 76% respondentów wskazało, że chciałoby korzystać z energii elektrycznej pochodzącej z morskich farm wiatrowych. Wysokie poparcie społeczne to bez wątpienia fundament dla szybkiej i sprawnej realizacji inwestycji w energetykę wiatrową na Bałtyku.

Spółki razem po energię elektryczną z Bałtyku

Trzy największe polskie firmy energetyczne PGE, ENEA i Tauron podpisały 18 stycznia br. list intencyjny w sprawie współpracy przy przyszłych projektach morskich farm wiatrowych. W podpisanym liście intencyjnym podmioty wyraziły wolę nawiązania strategicznej współpracy związanej z przyszłymi projektami inwestycyjnymi w zakresie morskiej energetyki wiatrowej na obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Motywacją do podjęcia współpracy jest uzyskanie efektu synergii przy podejmowaniu wspólnych inwestycji w obszarze offshore.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: