| Autor: mikolaj

Wciąż brak decyzji dotyczącej obniżenia młodym rolnikom kar za nieterminowe dostarczenie zaświadczeń z KRUS

Pomimo podjęcia przez Ministra Rolnictwa decyzji o obniżeniu młodym rolnikom kar za nieterminowe dostarczenie zaświadczeń z KRUS w dalszym ciągu do Biura Krajowej Rady Izb Rolniczych nie wpłynął projekt zmiany w/w rozporządzenia

Wciąż brak decyzji dotyczącej obniżenia młodym rolnikom kar za nieterminowe dostarczenie zaświadczeń z KRUS
Z informacji otrzymanych od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w trakcie VII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które miało miejsce w dniu 4 grudnia 2012 r. wynikało, że resort rolnictwa podjął decyzję w sprawie obniżenia młodym rolnikom kary z 15% premii do 3% premii za niedostarczenie w wymaganym terminie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaświadczenia o ubezpieczeniu w KRUS.
 
Jednak, jak dotąd,  do Biura KRIR nie wpłynął projekt zmiany rozporządzenia w w/w sprawie. W związku z tym 21 grudnia 2012 r. Zarząd KRIR zwrócił się do resortu rolnictwa o informację na temat stanu prac w powyższym zakresie.
 
Problem ten był już poruszany podczas poprzedniego VI Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych. Wtedy na wniosek członków, Zarząd KRIR zwrócił się do resortu rolnictwa o nie nakładanie kar finansowych na rolników, którzy byli ubezpieczeni w KRUS, ale z różnych przyczyn nie przedłożyli w wyznaczonym terminie do ARiMR stosownego zaświadczenia potwierdzającego ich ubezpieczenie w KRUS.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!