| Autor: mikolaj

Wdrażanie działań delegowanych PROW 2014-2020

W dniu 18 października odbyło się spotkaniu przedstawicieli urzędów marszałkowskich i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które było poświęcone wdrażaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie działań pozostających w kompetencjach samorządów województw.

Wdrażanie działań delegowanych PROW 2014-2020
W pierwszej części spotkania omówiono aktualny stan wdrażania działań delegowanych PROW 2014-2020, a także zaprezentowano informacje dotyczące bieżącego stanu, toczących się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, prac nad aktami prawnymi i procedurami, regulującymi ich realizację.

Druga część spotkania miała charakter warsztatowy i obejmowała trzy sesje. W ich trakcie podzieleni na siedmioosobowe grupy uczestnicy, mieli za zadanie:

1) zidentyfikować główne bariery we wdrażaniu zadań delegowanych PROW 2014-2020, w szczególności w obszarach związanych z nadzorem/kontrolą, informacją/komunikacją, a także kwestiami prawnymi i finansowymi;

2) wskazać propozycje ograniczenia lub eliminacji przedmiotowych barier;

3) omówić zasady dobrej współpracy pomiędzy instytucją zarządzającą, agencją płatniczą, instytucjami wdrażającymi oraz beneficjentami wsparcia.

W spotkaniu udział wziął podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki, który podkreślił iż wszystkie sugestie zgłoszone w trakcie warsztatów, a także wypracowane podczas nich rozwiązania zostaną wykorzystane dla przyśpieszenia i  zwiększenia efektywności wdrażania działań delegowanych PROW 2014-2020 w najbliższej przyszłości. Wyraził również nadzieję, iż konstruktywny dialog przedstawicieli wszystkich instytucji zaangażowanych w ich realizację, który udało się osiągnąć w ramach przedmiotowego spotkania, będzie kontynuowany.
 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!