| Autor: mikolaj

Wybory do Izb Rolniczych 31 maja 2015 r.

Na podstawie uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych nr 9/2014, wybory delegatów do Izb Rolniczych odbędą się 31 maja 2015 r. Poniżej prezentujemy treść uchwały określającą harmonogram działań wyborczych.

Wybory do Izb Rolniczych 31 maja 2015 r.
UCHWAŁA NR 9/2014 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079) uchwala się co następuje:
 
§ 1.

1.  Zarządza się wybory do Walnego Zgromadzenia:

1)  Dolnośląskiej Izby Rolniczej z siedzibą we Wrocławiu,
2)  Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Przysieku,
3)  Lubelskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Lublinie,
4)  Lubuskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Zielonej Górze,
5)  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi,
6)  Małopolskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Krakowie,
7)  Mazowieckiej Izby Rolniczej z siedzibą we Warszawie – Wesołej,
8)  Izby Rolniczej w Opolu z siedzibą w Opolu,
9)  Podkarpackiej Izby Rolniczej z siedzibą w Boguchwale,
10)  Podlaskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Porosłach,
11)  Pomorskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Pruszczu Gdańskim,
12)  Śląskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Katowicach,
13)  Świętokrzyskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Kielcach,
14)  Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej z siedzibą we Wrocławiu,
15)  Wielkopolskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Poznaniu,
16)  Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Szczecinie.

 

2.  Termin wyborów ustala się na dzień 31 maja 2015 r.
 

 § 2.

Terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych określa załącznik do uchwały.
 

 § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych
Wiktor Szmulewicz


Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: