| Autor: redakcja6

Wybory do Izb Rolniczych. Jak głosować?

Wybory do Izb Rolniczych odbędą się już 31 maja 2015. Poniżej prezentujemy zasady głosowania do Rad Powiatów.

Wybory do Izb Rolniczych. Jak głosować?

Zasady głosowania do izb rolniczych

Prawo głosowania przysługuje wszystkim pełnoletnim mieszkańcom gminy, którzy są podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w nich wkłady gruntowe.
 
Miejscem głosowania są gminy, w których podatnik płaci podatki.
 
Zgodnie z obowiązującymi zasadami w lokalu wyborczym powinni znajdować się: przewodniczący komisji lub jego zastępca oraz co najmniej dwóch członków komisji. Podatnik przystępujący do głosowania będzie musiał okazać ważny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 
Po przejściu procedur sprawdzających tożsamość, głosujący otrzyma od komisji kartę do głosowania, potwierdzając jej odbiór własnoręcznym podpisem.
 
Na karcie w okręgach jednomandatowych (w których powierzchnia upraw rolnych nie przekracza 400 ha) będzie można wybrać tylko jednego kandydata, stawiając znak "X" przy jego nazwisku w przeznaczonym do tego okienku. Natomiast w przypadku okręgów dwumandatowych, głosować można na nie więcej niż dwóch kandydatów stawiając przy nich znak "X" w rubryce przy nazwisku. Szczegółowe informacje co do sposobu głosowania znajdować się będę na kartach do głosowania.

Dowiedz się więcej: 
Wybory do Rad Powiatowych Izb Rolniczych. Czynne i bierne prawo wyborcze

 
Dwustopniowe wybory do izb rolniczych
 
Wybory do izb rolniczych, które odbędą sie 31 maja 2015 roku, wyłonią członków tzw. rad powiatowych. Ci z kolei będą zobligowani na pierwszym swoim posiedzeniu do wyboru spośród siebie: przewodniczącego i delegata, którzy wejdą w skład nowego Walnego Zgromadzenia Izby.

Pierwsze posiedzenie nowo wybranych rad powiatowych zostanie zwołane przez Zarząd Izby w terminie 21 dni od dnia wyborów do izb powiatów. Natomiast w ciągu 42 dni od tego wydarzenia ustępujący zarząd Izby zwoła pierwsze posiedzenie nowo wybranego walnego zgromadzenia. Wówczas zostaną wybrane nowe organy Izby, czyli Zarząd i Komisja Rewizyjna, a ponadto Komisja Budżetowa i delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Zoabcz także: Harmonogram działań w wyborach do izb rolniczych

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!