Kategorie

Poznaj produkty


| Autor: redakcja1

Wyjazdowa Komisja Zdrowia ws. ograniczenia szkodliwości smogu

Wiceminister środowiska Sławomir Mazurek wziął udział w posiedzeniu wyjazdowej Komisji Zdrowia. Tematem posiedzenia było przedstawienie informacji w sprawie ograniczenia szkodliwości smogu.

Wyjazdowa Komisja Zdrowia ws. ograniczenia szkodliwości smogu
Wiceminister środowiska wskazał przyczyny złej jakości powietrza w naszym kraju.
 
- W Polsce dominującym źródłem problemu nieodpowiedniej jakości powietrza jest sektor bytowo-komunalny. W większych miastach przyczyną jest również emisja ze źródeł transportowych – powiedział podczas swojego wystąpienia.
 
Wiceminister Mazurek, omawiając kolejne czynniki zanieczyszczenia powietrza w Polsce, zwrócił również uwagę na jego zróżnicowanie.
 
- Skala zanieczyszczenia powietrza na poszczególnych obszarach jest różna ze względu na lokalne uwarunkowania związane z gęstością zabudowy, ukształtowaniem terenu i warunkami klimatycznymi – podkreślił.
 
Wiceminister Mazurek zaznaczył, że priorytetem nie tylko dla ministra środowiska, ale dla całego Rządu RP jest ograniczenie zjawiska tzw. niskiej emisji. Powodowana jest ona głównie przez bardzo małe, lokalne kotłownie lub też rozproszone indywidualne źródła spalania oraz środki transportu.
 
- Walka o jakość powietrza jest wyzwaniem cywilizacyjnym. Resort środowiska inicjuje liczne działania legislacyjne, techniczne i finansowe mające na celu poprawę jakości powietrza m.in. Krajowy Program Ochrony Powietrza – dodał wiceminister Sławomir Mazurek.

Finansowe wsparcie dla poprawy jakości powietrza w kraju

Podsekretarz stanu Sławomir Mazurek wspomniał także o wsparciu finansowym jako elemencie koniecznym do poprawy jakości powietrza w Polsce.
 
- Finansowanie działań w zakresie poprawy jakości powietrza jest priorytetem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uruchomiony został m.in. Program SMOG STOP, w ramach którego osoby fizyczne mogą starać się o wymianę źródła ciepła w swoim domu – powiedział wiceminister.
 
NFOŚiGW podjął również prace mające na celu przygotowanie kompleksowego programu pt. „Krajowy Pakiet Czyste Powietrze”. Budżet programu wynosi ok 25 mld zł, z czego 18 mld zł pochodzić będzie ze środków własnych Funduszu.
 


Tagi:
źródło: