Kategorie

Poznaj produkty


| Autor: redakcja1

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w I półroczu 2016

Grupa Kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2016 r. - zysk netto wyniósł 64,6 mln zł. Oznacza to wzrost o 46,8 mln zł w porównaniu z I poł. 2015 r.

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w I półroczu 2016

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A

Wpływ na wyniki I półrocza miało przede wszystkim zwiększenie skali działania po połączeniu z BNP Paribas Bankiem Polska w kwietniu 2015 roku, a także włączenie w struktury Grupy Kapitałowej w grudniu 2015 roku Sygma Banku Polska. Innym ważnym czynnikiem było  wynagrodzenie wynikające z rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc.
 
Jednocześnie wyniki finansowe Banku są nadal obciążone kosztami integracji banków, które za I półrocze 2016 roku wynosiły 105 mln zł.
 
– Integracja banków to motyw przewodni tego półrocza. Zbliżamy się z sukcesem do końca fuzji operacyjnej, połączyliśmy się również z Sygma Bankiem tworząc silny bank w obszarze consumer finance – mówi Tomasz Bogus, Prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas.
 
Eliminując wpływ kosztów integracji, zysk netto Grupy za 6 miesięcy 2016 roku wyniósłby 149,7 mln zł wobec 129,9 mln zł rok wcześniej (+15,3% wyższy niż wygenerowany w analogicznym okresie ubiegłego roku).
 
– Wynik, jaki na poziomie całego Banku wypracowaliśmy po I połowie roku jest zgodny z przyjętym planem, a trzeba pamiętać, że osiągnęliśmy takie rezultaty w trudnym otoczeniu rynkowym i regulacyjnym – mówi Tomasz Bogus. Koszty z tytułu wprowadzonego od lutego 2016 roku podatku od instytucji finansowych wyniosły za  I półrocze 82,5 mln zł.
 
W I półroczu 2016 roku wynik z tytułu odsetek wyniósł 895,9 mln zł, co oznacza  wzrost o 305,2 mln zł (+51,7%). Było to efektem wzrostu przychodów z tytułu odsetek o 369 mln zł r/r (+40,9%) przy jednoczesnym zwiększeniu kosztów odsetkowych o 63,8 mln zł r/r (+20,5%).

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: