| Autor: mikolaj

XII Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych

W dniu 17 marca 2014 r. w Warszawie odbyło się XII Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych IV kadencji.

XII Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych
Jednym z głównych tematów obrad był afrykański pomór świń (ASF). Na spotkanie został zaproszony Główny Lekarz Weterynarii Janusz Związek, który przedstawił działania podjęte przez Inspekcję po wykryciu ognisk afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie Polski oraz zapewnił, że w tym zakresie Inspekcja zrobiła wszystko to do niej należało. Pomimo wyjaśnień Głównego Lekarza Weterynarii, członkowie Krajowej Rady Izb Rolniczych wyrazili swoje niezadowolenie z efektów pracy GIW. W Opinii KRIR niezrozumiałe jest wyznaczenie tak dużej strefy buforowej. Zwrócili uwagę Ministrowi Związkowi, że najbardziej zainteresowani tą sprawą, czyli rolnicy, zostali pozostawieni bez żadnej informacji przez blisko miesiąc czasu.

W związku z tym Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą przyjęła na posiedzeniu stanowisko w sprawie afrykańskiego pomoru świń, w którym żąda od Rządu RP:
  • objęcia polskich producentów trzody chlewnej specjalną pomocą finansową na terenie całego kraju w celu likwidacji skutków, niezawinionej przez rolników, sytuacji na rynku wieprzowiny;
  • jak najszybszego wydania odpowiednich przepisów prawnych dla udzielenia pomocy finansowej polskim rolnikom zarówno przez Komisję Europejską, jak i przez Rząd Polski wobec informacji o zgodzie Komisarza ds. Rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich D. Ciolosa o wprowadzeniu na terenie objętym ograniczeniami rekompensat dla producentów trzody chlewnej;
  • jak najszybszego uruchomienia skupu wieprzowiny ze strefy buforowej i wyznaczenia zakładów ubojowych do jego przeprowadzenia, po odpowiednich cenach (spadek cen, z 6,20–5,70 zł za kg do poziomu 4,0–3,60 zł za kg) i natychmiastowego przedłożenia Izbom Rolniczym harmonogramu działań w tym zakresie;
  • przeprowadzenia szerokiej kampanii medialnej dla społeczeństwa, że spożycie mięsa wieprzowego jest całkowicie bezpieczne dla zdrowia ludzi;
  • podjęcia działań dyplomatycznych, które mogłyby wpłynąć na uregulowanie rynku wewnętrznego i zewnętrznego;
  • podjęcia odpowiednich kroków w celu zredukowania populacji dzików, która w ostatnim czasie znacznie się zwiększyła.
  • ponownego wyznaczenia i zdefiniowania obszaru zakażonego. Rząd Polski powinien zabiegać, aby KE zmniejszyła obszar zakażenia ustanowiony 18 lutego br.
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!