| Autor: mikolaj

Z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (14.01.2016)

W ubiegłym tygodniu Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchwaliła plan pracy na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2016 r. Komisja zapoznała się z informacją Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego „Rolnictwo i obszary wiejskie, a ochrona klimatu”.

Z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (14.01.2016)

Z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dyrektor Instytutu – prof. Piotr Pasyniuk omówił zagadnienia, którymi zajmuje się Instytut, oraz przedstawił propozycję stworzenia „Narodowego programu biosekwestracji węgla na obszarach wiejskich”. Zastępca dyrektora Instytutu ds. naukowych – Wiesław Dembek, przedstawił prezentację o wodzie, jej znaczeniu i roli oraz propozycjach regulacji poziomu wody na terenach rolniczych. Doradca dyrektora Instytutu ds. rozwoju – Karol Teliga, przedstawił propozycję projektu „Analiza istniejących źródeł energii odnawialnej”.  W dyskusji m.in. omawiano opłacalność istniejących instalacji odnawialnych źródeł energii, koszty inwestycyjne, eksploatacyjne i jednostkowe produkowanej energii.

Komisja wysłuchała informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pomocy finansowej dla producentów mleka i wieprzowiny. Informację przedstawił zastępca dyrektora Departamentu Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marian Borek. Komisja Europejska przyznała pomoc unijnym producentom ze względu na niekorzystną sytuację w latach 2014/2015 na rynku mleka oraz w związku ze znacznym spadkiem cen trzody chlewnej w ubiegłym roku. Rozporządzenie Komisji z dnia 15 października 2015 r. ustanowiło tymczasową nadzwyczajną pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych na złagodzenie skutków gospodarczych zakłóceń na rynku. Polska otrzymała blisko 29 mln euro oraz skorzystała z możliwości przyznania dodatkowego wsparcia z budżetu krajowego w wysokości 100% kwoty środków UE. Wypłata wsparcia ma nastąpić najpóźniej do 30 czerwca 2016 r. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z tą pomocą zakłada, że środki na ten cel wyniosą w łącznej kwocie 245,74 mln zł, po połowie na sektory producentów mleka i producentów świń.


W trakcie dyskusji poseł Zbigniew Ajchler złożył wniosek o wstrzymanie wypłaty pomocy finansowej w takiej wersji i zwołanie posiedzenia Komisji w trybie nadzwyczajnym w celu wypracowania właściwego programu pomocy. Komisja w głosowaniu odrzuciła powyższy wniosek.

W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jacek Bogucki.Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!