| Autor: mikolaj

Zmiany w Centralnej Bibliotece Rolniczej

W gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie odbyły się uroczystości związane z odejściem na emeryturę dotychczasowego, wieloletniego dyrektora, dr Ryszarda Miazka.

Zmiany w Centralnej Bibliotece Rolniczej

W wydarzeniu tym uczestniczył podsekretarz stanu w MRiRW, Tadeusz Nalewajk a także wszyscy pracownicy Biblioteki, członkowie Rady Bibliotecznej, zaproszeni przedstawiciele jednostek współpracujących oraz przyjaciele i znajomi ustępującego dyrektora.

Wręczając okolicznościowy adres Pan Minister Tadeusz Nalewajk przypomniał sylwetkę Pana dr Ryszarda Miazka, przebieg jego kariery zawodowej oraz najważniejsze osiągnięcia. Dziękując za wieloletnie kierowanie Centralną Biblioteką Rolniczą, Minister w szczególności podziękował Panu Dyrektorowi Miazkowi za uregulowanie wszystkich spraw własnościowych dotyczących siedziby Biblioteki, gdyż temat ten w nieodległej przeszłości wzbudzał bardzo wiele emocji i kontrowersji. Minister zachęcił ustępującego dyrektora, aby swoją wiedzą i doświadczeniem nadal wspierał jednostkę i jej nowe kierownictwo.


W drugiej części spotkania obyło się uroczyste wręczenie nominacji oraz przedstawienie i wprowadzenie nowego dyrektora CBR, którym został Pan dr inż. Marek Cieśliński. Pan Marek Cieśliński ma 38 lat, jest doktorem nauk rolniczych i przez ostatnie 7 lat pracował w MRiRW, jako zastępca dyrektora departamentu.Tagi:
źródło: