Kategorie

Poznaj produkty


| Autor: redakcja1

Zmiany w Polskiej Izbie Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych

W dniu 26 kwietnia br. w Toruniu odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Podczas spotkania doszło do ważnych zmian w organizacji, w tym tej najważniejszej – zmiany Zarządu Izby.

Zmiany w Polskiej Izbie Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych
W posiedzeniu co roku biorą udział przedstawiciele firm zrzeszonych w Izbie. W tym roku frekwencja była wyjątkowo wysoka. W spotkaniu uczestniczyło 112 osób reprezentujących 68 firm. Ostatni rok dla Izby był szczególny, po raz pierwszy w historii w ciągu jednego roku przystąpiło do niej aż 21 przedsiębiorstw.  Obecnie Izba zrzesza 95 firm, z czego 12 to członkowie zwyczajni, 81 – nadzwyczajni oraz 2 firmy zrzeszone są jako członkowie standardowi.

Ważnymi punktami posiedzenia było głosowanie dotyczące zmiany statutu Izby. Po jego przegłosowaniu wygasł mandat obecnych członków zarządu: Aleksandry Galik, Józefa Dworakowskiego oraz Wiesława Kujawy, którzy stali na czele Izby od momentu jej utworzenia – spotkania założycielskiego w 1998 roku i rejestracji, która miała miejsce rok później.

Według nowo przyjętego statutu Zarząd Izby składa się obecnie z Prezesa wybieranego przez Zgromadzenie spośród członków oraz Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Zarządzającego. Reprezentanci firm, biorący udział w Walnym Zgromadzeniu zgłosili kandydaturę Józefa Dworakowskiego, który zdecydował się kandydować i w jawnych wyborach uzyskał mandat do sprawowania funkcji Prezesa na najbliższy rok. Obecnie Prezes Izby wybierany jest na roczną kadencję w możliwością urzędowania podczas maksymalnie 4 kadencji.

 
Według nowego statutu większe kompetencje i role uzyskała Rada Izby, która obecnie będzie bardziej zaangażowana w jej prace i opiniowanie kluczowych decyzji. Rada składa się z 12 członków zwyczajnych, 4 przedstawicieli członków nadzwyczajnych oraz jednego przedstawiciela członków standardowych. Na jej czele zasiada Przewodniczący Rady, którym wybrany został Artur Szymczak, oraz dwóch wiceprzewodniczących: Paweł Bawolski i Wojciech Bury.


Tagi:
źródło: