Biznes

 • 2024-01-18

  Udział energii ze źródeł odnawialnych w energii pierwotnej ogółem w krajach UE-27

  Udział energii odnawialnej w pozyskaniu energii pierwotnej ogółem osiągnął bardzo duże wartości szczególnie w mniejszych krajach UE-27.

 • 2024-01-18

  Pozyskanie energii pierwotnej ogółem w krajach UE-27

  Pozyskanie energii pierwotnej ogółem w latach 2018-2021 zmniejszyło w większości krajów członkowskich UE-27. W 2021 r. w przypadku głównych gospodarek unijnych, czyli Niemiec i Francji, wystąpił spadek pozyskania energii pierwotnej odpowiednio o 9,1% i 4,8% w odniesieniu do 2018 r. W badanym okresie w Polsce odnotowano obniżkę o 7%. Natomiast wzrost pozyskania energii pierwotnej...

 • 2024-01-18

  Energia ze źródeł odnawialnych w krajach UE-27 w latach 2018-2021

  Energia ze źródeł odnawialnych oznacza energię pochodzącą z naturalnych, powtarzających się procesów przyrodniczych, otrzymywaną z odnawialnych niekopalnych źródeł energii.

 • 2024-01-04

  Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2021-2022

  Już po raz jedenasty Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych publikuje raport przedstawiający podstawy prawne, system kontroli, strukturę, skalę oraz dynamikę rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Okazuje się, że w analizowanym przez Inspekcję okresie wzrosła w Polsce zarówno liczba producentów, jak i powierzchnia upraw ekologicznych. Co jeszcze...

 • 2023-08-17

  Rolnictwo ekologiczne – korzystne zmiany w zasadach

  Współczynnik obsady zwierząt na danej powierzchni obniżono z 0,5 DJP do 0,3 DJP. To oznacza, że więcej rolników może otrzymać dopłaty w ramach trzech pakietów dotyczących płatności ekologicznych. Trzeba tylko do 31 sierpnia za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus złożyć stosowną zmianę.

 • 2023-08-11

  Rząd przyjął nowelizację ws. przedsięwzięć mogących wpływać na środowisko

  Nowe przepisy, przyjęte 8 sierpnia 2023 r. przez Radę Ministrów, zmniejszą obciążenia i usprawnią proces inwestycyjny dotyczący systemów fotowoltaicznych. Łatwiej będzie także budować garaże czy małe parkingi.

 • 2023-08-02

  Zużycie i ceny energii

  Całkowite zużycie energii pierwotnej wzrosło w latach 2011–2021 z 96,6 Mtoe do 104 Mtoe, tj. skumulowany roczny wskaźnik wzrostu - 0,74%.

 • 2023-05-09

  Energia pozyskiwana z biogazu

  Biogaz to gaz palny składający się w przeważającej części z metanu i dwutlenku węgla, otrzymywany w procesie beztlenowej fermentacji biomasy.

 • 2023-05-09

  Energia pozyskiwana z wody i wiatru

  Energia wody, tj. potencjalna i kinetyczna jest określana przez wielkość energii elektrycznej produkowanej w elektrowniach wodnych. Do energii odnawialnej zalicza się jedynie produkcję energii elektrycznej w elektrowniach na dopływie naturalnym (przepływowych).

 • 2023-05-04

  Energia słoneczna

  Energia słoneczna wykorzystywana w systemach biernego ogrzewania poprzez system zysków bezpośrednich przez okna, przybudowaną szklarnię i inne, chłodzenia i oświetlenia pomieszczeń nie jest uwzględniana w sprawozdawczości statystycznej.

 • 2023-05-02

  Krajowe bilanse energii ze źródeł odnawialnych

  Krajowe bilanse odnawialnych nośników energii obrazują kierunki zużycia poszczególnych nośników energii odnawialnej.

 • 2023-04-25

  PSE poleciły redukcję generacji źródeł OZE ze względów bilansowych

  23 kwietnia 2023 r. w systemie elektroenergetycznym występuje nadwyżka podaży energii elektrycznej w stosunku do zapotrzebowania. Jej przyczyną jest wysoka produkcja energii przez źródła OZE w związku ze sprzyjającymi warunkami pogodowymi, przy jednocześnie niskim zapotrzebowaniu na energię ze względu na dzień wolny od pracy. Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) ogłosiły...

 • 2023-04-14

  URE przypomina o wymaganiach formalnych dotyczących wniosków ws. OZE

  Prezes URE przypomina o wymaganiach formalnych dotyczących wniosków o wydanie warunków przyłączenia dla instalacji odnawialnych źródeł energii.