Biznes

 • 2022-07-15

  Udział energii biopaliw stałych

  W 2019 r. udział energii biopaliw stałych w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych w większości krajów wykazywał tendencję spadkową w stosunku do 2016 r.

 • 2022-07-14

  Pozyskanie energii pierwotnej w Polsce i UE

  Pozyskanie energii pierwotnej ogółem w większości krajów członkowskich UE-28 się zmniejszało, podczas gdy dla pozyskania energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych odnotowano trend rosnący. Ten wzrost przełożył się na zwyżkę udziału energii ze źródeł odnawialnych w energii pierwotnej ogółem.

 • 2022-07-07

  Złagodzenie ustawy antywiatrakowej

  5 lipca br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw. Prace nad liberalizacją tzw. ustawy antywiatrakowej trwały w różnych resortach ponad 5 lat.

 • 2022-05-02

  Transport ma do spłaty prawie 2,2 mld zł zaległości i znów znalazł się na rozdrożu

  Branżę transportową znów czeka trudny czas. Wojna w Ukrainie może postawić część firm pod ścianą. Wyzwań nie brakuje, rosnące ceny paliw, zakłócenia w łańcuchach logistycznych, brak rąk do pracy oraz ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań przez zleceniodawców. I to wszystko w sytuacji, gdy już teraz branża ma do spłaty prawie 2,2 mld zł zaległości wobec banków i...

 • 2022-04-23

  NIK o wykorzystaniu energii wód termalnych dla celów ciepłowniczych

  Możliwości zagospodarowania ciepła z wód termalnych w Polsce nie były wykorzystane w stopniu adekwatnym do posiadanych zasobów tej energii oraz do korzyści wynikających z jej zastosowania. W latach 2015-2021 nie osiągnięto planowanego wykorzystania zasobów geotermalnych. Znaczne wsparcie finansowe inwestycji w geotermię w tym okresie przyczyniło się co prawda do rozwoju tej...

 • 2022-03-31

  128 instalacji biogazu rolniczego

  W Polsce według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w rejestrze wytwórców biogazu rolniczego KOWR wpisanych było 128 instalacji należących do 109 podmiotów, z czego 104 podmioty zadeklarowały wytwarzania energii elektrycznej, a 5 podmiotów wykorzystania go w inny sposób.

 • 2022-02-22

  MKiŚ w sprawie zmian dla prosumentów w OZE

  Dotychczasowi prosumenci, jak również ci, którzy wejdą do systemu przed wejściem w życie nowych przepisów, mają zagwarantowane prawa nabyte. Będą mogli tym samym korzystać z systemu opustów przez 15 lat.

 • 2022-01-26

  Rośnie dostępność żywności ekologicznej. Coraz częściej kupujemy ją w dyskontach

  W minionym roku na rynku żywności ekologicznej obserwowaliśmy niepokój spowodowany pandemią i inflacją. Klienci szukali oszczędności. Jednocześnie zwiększała się dostępność produktów bio, głównie dzięki rozszerzaniu oferty w dyskontach. Bardziej powszechna stawała się też wiedza o produktach ekologicznych. W efekcie rynek odnotował wzrost o ok. 10%. Rosła sprzedaż...

 • 2022-01-11

  Eurostat: W Polsce mniej bezrobotnych niż przed rokiem

  W listopadzie 2021 roku stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3 proc. – podał w poniedziałek Eurostat. Bez pracy było 512 tys. Polaków, o 35 tys. mniej niż przed rokiem.

 • 2021-12-29

  NCBR nie zapomina o polskiej wsi – nawozy ze ścieków i biometan z odpadów!

  W niedalekiej przyszłości oczyszczalnie ścieków wraz z biogazowniami staną się fundamentem gospodarki cyrkularnej.

 • 2021-12-23

  Energia elektryczna

  W 2020 r., w porównaniu z rokiem 2013, moc osiągalna w elektrowniach słonecznych oraz wyprodukowana przez nie energia elektryczna zwiększyły się odpowiednio 1 653 oraz 1 321 razy.

 • 2021-12-22

  Pozyskanie energii ze źródeł odnawialnych w Polsce

  Energia ze źródeł odnawialnych produkowana w Polsce obejmuje energię promieniowania słonecznego, wody, wiatru, zasobów geotermalnych, energię wytworzoną z biopaliw stałych, biogazu i biopaliw ciekłych, a także energię otoczenia pozyskiwaną przez pompy ciepła.

 • 2021-12-21

  Całkowity i sektorowy udział energii ze źródeł odnawialnych w latach 2009–2020

  Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia określonego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r.