Gospodarstwo rolne
Gospodarstwo rolne to swego rodzaju "produkcja pod chmurką", zakład produkcyjny, którego podstawową działalnością jest uprawa roślin lub/i hodowla zwierząt. Może to być małe gospodarstwo rodzinne, ale również duży zakład zatrudniający wielu pracowników.

Gospodarstwa rolne dzielą się na różne rodzaje, w zależności od wielkości, rodzaju produkcji oraz stosowanych technologii. Do najważniejszych rodzajów gospodarstw rolnych należą: gospodarstwa rolne specjalistyczne, tj. zajmujące się uprawą lub hodowlą jednego rodzaju produktów; gospodarstwa rolne wielkoobszarowe, tj. posiadające duże powierzchnie ziemi; gospodarstwa rolne ekologiczne, tj. stosujące metody produkcji zgodne z zasadami ochrony środowiska.

W gospodarstwie rolnym prowadzone są różne prace związane z uprawą roślin i hodowlą zwierząt, takie jak siew, sadzenie, pielęgnacja, zbieranie plonów, chów i hodowla zwierząt, a także prace związane z uprawą ziemi, np. orka, nawożenie czy ochrona roślin.