| Autor: redakcja1

GUS szacuje, że zbiory zbóż ogółem wzrosły w tym roku o 0,5%, a rzepaku o 5%

GUS przedstawił wynikowy szacunek produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2023 r.

GUS szacuje, że zbiory zbóż ogółem wzrosły w tym roku o 0,5%, a rzepaku o 5%
Rezultaty wynikowego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2023 r. przedstawiają się następująco:
  • zbiory zbóż ogółem ocenia się na 35,8 mln t., tj. o ok. 0,5% więcej od zbiorów ubiegłorocznych,
  • produkcję zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje się na 26,5 mln t., tj. o ok. 2% mniej od zbiorów ubiegłorocznych,
  • zbiory kukurydzy uprawianej na ziarno oszacowano na ok. 9,2 mln t (REKORD), tj. o ok. 8% więcej od ubiegłorocznych.
  • zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się na ok. 3,7 mln t, tj. o ok. 3% więcej od zbiorów ubiegłorocznych.
Inne uprawy:
  • zbiory ziemniaków (łącznie z produkcją w ogrodach przydomowych) szacuje się na ok. 5,6 mln t, tj. o ok. 7% mniej od zbiorów uzyskanych w roku ubiegłym,
  • zbiory buraków cukrowych ocenia się na ok. 16,0 mln t, tj. o ok. 13% więcej od zbiorów uzyskanych w 2022 r.,
  • produkcję warzyw gruntowych ocenia się na ponad 3,8 mln t, tj. o ok. 3% mniej w porównaniu z rokiem poprzednim,
  • przewiduje się, że zbiory owoców z drzew wyniosą ok. 4,4 mln t, tj. o blisko 9% mniej od produkcji ubiegłorocznej,
  • zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych szacuje się na niespełna 0,6 mln t, tj. o ok. 6% mniej od zbiorów w 2022 r.


Tagi:
źródło: