| Autor: mikolaj

IUNG: Żniwa przebiegają z dużymi problemami. Niekorzystne zjawiska obserwuje się w szczególności wobec pszenżyta ozimego i żyta

W ósmym okresie raportowania tj. od 11 czerwca do 10 sierpnia 2016 roku, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach nie stwierdził zagrożenia wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, są na większości obszarów Polski ujemne, jednakże wartości te są dla w/w upraw wyższe od wartości krytycznych.

IUNG: Żniwa przebiegają z dużymi problemami. Niekorzystne zjawiska obserwuje się w szczególności wobec pszenżyta ozimego i żyta

Susza w Polsce

W kolejnym okresie raportowania najniższe wartości KBW odnotowano w południowo-wschodniej części Wyżyny Lubelskiej (Roztocze), południowo-wschodniej części Niziny Mazowieckiej, w południowo-wschodniej części Wyżyny Małopolskiej. Obecnie najniższe wartości KBW w tych rejonach wynoszą od -109 do -139 mm.

W rozpatrywanym okresie sześciodekadowym od 11 czerwca do 10 sierpnia 2016 r. wartości KBW na terenie Polski względem poprzedniego okresu raportowania uległy zwiększeniu. Średnio dla kraju wartości KBW w stosunku do poprzedniego okresu były wyższe o 32 mm.

Pod względem termicznym czerwiec był miesiącem bardzo ciepłym. Na przeważającym obszarze kraju temperatura była znacznie wyższa od normy wieloletniej o 2-3°C. Najcieplej było na południu kraju, gdzie średnia miesięczna temperatura powietrza wynosiła powyżej 19°C. Na przeważającym terytorium kraju wynosiła od 18 do 19°C. Najniższą temperaturę (17-18°C) notowano na północy Polski na Pojezierzu Pomorskim i Mazurskim.

W pierwszej dekadzie lipca zanotowano niewielkie wahania temperatury powietrza. Na północy kraju było od 16 do 17,5°C. Nieznacznie cieplej od 17 do 18,5°C było w środkowej i południowej części kraju. Dwie kolejne dekady lipca były bardziej zróżnicowane. Najcieplej (19°C) było na Nizinie Śląskiej oraz na Roztoczu i na Przedgórzu Karpackim. W środkowej części kraju temperatura wynosiła od 18 do 19°C. Niższą temperaturę odnotowano na Wyżynie Małopolskiej 17,5-18,5°C. Najchłodniej było na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (17-17,5°C). W trzeciej dekadzie lipca zdecydowanie najchłodniej było na Pojezierzu Pomorskim, miejscami poniżej 18,5°C. Cieplej od 19,5 do 20,5°C było na północnym wschodzie kraju (Pojezierze Mazurskie) oraz na Wyżynie Śląskiej. Na terenie Wyżyny Lubelskiej i Małopolskiej oraz Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Mazowieckiej temperatura wynosiła od 20 do 21°C. Najcieplej było na Przedgórzu Sudeckim oraz na terenach położonych w południowej części Niziny Mazowieckiej, gdzie zanotowano temperaturę powyżej 21,5°C.

Temperatura w pierwszej dekadzie sierpnia nie odbiegała znacznie od jej rozkładu w lipcu. Najniższą temperaturę poniżej 16,5°C odnotowano na Pojezierzu Pomorskim i w południowo-zachodnich Sudetach oraz w Tatrach. Cieplej było na Pojezierzu Mazurskim oraz na Wyżynie Małopolskiej (17,5°C-18°C). Najwyższą temperaturę powyżej 19,5°C notowano w południowo-wschodniej części Wyżyny Lubelskiej i na Równinie Opolskiej. Na pozostałym obszarze kraju temperatura powietrza wynosiła od 18,5°C do 19,5°C.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!