| Autor: redakcja1

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy(IUNG-PIB) w Puławach zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce
W drugim okresie raportowania tj. od 1 kwietnia do 31 maja 2024 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla kraju, na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, była ujemna, wynosiła -108 mm. Deficyt wody w obecnym okresie w stosunku do poprzedniego okresu sześciodekadowego uległ zmniejszeniu o 16 mm.

Największe niedobory wody notowano na obszarze Wyżyny Lubelskiej, na Polesiu oraz na Nizinie Śląskiej od -170 do -189 mm. Duży deficyt wody wystąpił również na Nizinie Podlaskiej, Mazowieckiej oraz w Kotlinie Sandomierskiej od -150 do -169 mm. Na dużym obszarze Polski niedobór wody wynosił od -120 do -149 mm. W północnych oraz w południowych obszarach kraju niedobory wody były najmniejsze od -50 do -119 mm.

W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w drugim okresie raportowania stwierdza się wystąpienie suszy rolniczej na terytorium Polski., powodujące straty w plonach monitorowanych upraw przynajmniej o 20%w stosunku do plonów uzyskanych w przeciętnych wieloletnich warunkach pogodowych.

Susza rolnicza występowała na terenie wszystkich 16 województw:

Susza występowała w sześciu uprawach:
 • Zbóż jarych,
 • Zbóż ozimych,
 • Truskawek,
 • Krzewów owocowych,
 • Drzew owocowych,
 • Rzepaku i rzepiku.

W drugim okresie raportowania od 1 kwietnia do 31 maja 2024 r. największy zasięg suszy rolniczej występował wśród upraw zbóż jarych. Suszę w tych uprawach notowano w 1769 gminach (71,42% gmin Polski), nastąpiło zwiększenie o 30,04 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 25,03% gruntów ornych kraju (zwiększenie o 16,76 punktów procentowych względem poprzedniego okresu raportowania).
 
Zasięg suszy w uprawach zbóż jarych
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin z suszą Udział gmin z suszą [%] Udział powierzchni z suszą [%]
1. mazowieckie 314 314 100,00 57,94
2. lubelskie 213 210 98,59 51,52
3. łódzkie 177 173 97,74 42,99
4. kujawsko-pomorskie 144 130 90,28 21,27
5. świętokrzyskie 102 88 86,27 16,69
6. dolnośląskie 169 142 84,02 12,07
7. podlaskie 118 99 83,90 41,02
8. lubuskie 82 68 82,93 17,75
9. wielkopolskie 226 184 81,42 20,10
10. warmińsko-mazurskie 116 82 70,69 10,96
11. pomorskie 123 75 60,98 2,74
12. podkarpackie 160 92 57,50 9,51
13. opolskie 71 37 52,11 5,07
14. śląskie 167 55 32,93 8,29
15. zachodniopomorskie 113 12 10,62 0,13
16. małopolskie 182 8 4,40 0,60
 

Suszę rolniczą odnotowano także w uprawach zbóż ozimych. W tych uprawach notowano ją w 1593 gminach (64,31% gmin Polski), nastąpiło zwiększenie o 29,67 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 19,20% gruntów ornych kraju (zwiększenie o 13,32 punktów procentowych względem poprzedniego okresu raportowania).
 
Zasięg suszy w uprawach zbóż ozimych
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin z suszą Udział gmin z suszą [%] Udział powierzchni z suszą [%]
1. mazowieckie 314 310 98,73 50,15
2. lubelskie 213 209 98,12 38,84
3. łódzkie 177 167 94,35 32,17
4. podlaskie 118 98 83,05 34,64
5. świętokrzyskie 102 83 81,37 13,02
6. kujawsko-pomorskie 144 117 81,25 12,68
7. dolnośląskie 169 133 78,70 8,24
8. lubuskie 82 57 69,51 11,91
9. wielkopolskie 226 150 66,37 13,20
10. warmińsko-mazurskie 116 63 54,31 6,79
11. podkarpackie 160 76 47,50 7,35
12. opolskie 71 32 45,07 3,35
13. pomorskie 123 45 36,59 1,26
14. śląskie 167 42 25,15 4,71
15. zachodniopomorskie 113 5 4,42 0,01
16. małopolskie 182 6 3,30 0,31
 

Suszę rolniczą odnotowano także w uprawach truskawek, notowano ją w 1394 gminach (56,28% gmin Polski), nastąpiło zwiększenie o 28,67 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 17,12% gruntów ornych kraju (zwiększenie o 12,8 punktu procentowego względem poprzedniego okresu raportowania).

Zasięg suszy w uprawach truskawek
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin z suszą Udział gmin z suszą [%] Udział powierzchni z suszą [%]
1. lubelskie 213 209 98,12 38,61
2. mazowieckie 314 301 95,86 47,68
3. łódzkie 177 158 89,27 27,38
4. podlaskie 118 94 79,66 32,15
5. świętokrzyskie 102 76 74,51 10,55
6. kujawsko-pomorskie 144 98 68,06 9,57
7. dolnośląskie 169 114 67,46 6,41
8. wielkopolskie 226 116 51,33 9,93
9. lubuskie 82 41 50,00 7,86
10. podkarpackie 160 65 40,62 5,94
11. warmińsko-mazurskie 116 41 35,34 4,72
12. opolskie 71 24 33,80 2,61
13. śląskie 167 29 17,37 2,40
14. pomorskie 123 21 17,07 0,45
15. małopolskie 182 5 2,75 0,04
16. zachodniopomorskie 113 2 1,77 0,00
 

Suszę notowano również w uprawach krzewów owocowych. Notowano ją w 972 gminach (39,24% gmin Polski), nastąpiło zwiększenie o 37,18 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 10,37% gruntów ornych kraju (zwiększenie o 10,2 punktu procentowego względem poprzedniego okresu raportowania).

Zasięg suszy w uprawach krzewów owocowych
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin z suszą Udział gmin z suszą [%] Udział powierzchni z suszą [%]
1. lubelskie 213 207 97,18 34,91
2. mazowieckie 314 281 89,49 32,50
3. podlaskie 118 78 66,10 17,46
4. łódzkie 177 112 63,28 11,21
5. świętokrzyskie 102 54 52,94 4,77
6. dolnośląskie 169 61 36,09 2,17
7. kujawsko-pomorskie 144 47 32,64 2,06
8. wielkopolskie 226 63 27,88 2,68
9. podkarpackie 160 30 18,75 2,76
10. lubuskie 82 15 18,29 2,99
11. opolskie 71 7 9,86 0,60
12. warmińsko-mazurskie 116 11 9,48 1,72
13. śląskie 167 5 2,99 0,15
14. pomorskie 123 1 0,81 0,00
 

Suszę notowano również w uprawach drzew owocowych. Notowano ją w 285 gminach (11,51% gmin Polski). Suszę notowano na obszarze 1,52% gruntów ornych kraju.

Zasięg suszy w uprawach drzew owocowych
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin z suszą Udział gmin z suszą [%] Udział powierzchni z suszą [%]
1. lubelskie 213 145 68,08 10,30
2. mazowieckie 314 121 38,54 3,99
3. świętokrzyskie 102 6 5,88 0,42
4. podkarpackie 160 6 3,75 0,34
5. podlaskie 118 4 3,39 0,21
6. lubuskie 82 1 1,22 0,22
7. łódzkie 177 2 1,13 0,03
 

Suszę notowano również w uprawach rzepaku i rzepiku. Notowano ją w 7 gminach (0,28% gmin Polski). Suszę notowano na obszarze 0,01% gruntów ornych kraju.
 
Zasięg suszy w uprawach rzepaku i rzepiku
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin z suszą Udział gmin z suszą [%] Udział powierzchni z suszą [%]
1. lubelskie 213 4 1,88 0,08
2. mazowieckie 314 3 0,96 0,02
 

W tegorocznym okresie wegetacyjnym od 21 marca do 31 maja opracowano dwa raporty dotyczące monitoringu suszy rolniczej. W tym okresie stwierdzono niedobory wody powodujące obniżenie plonów przynajmniej o 20% w stosunku do plonów uzyskiwanych w średnich warunkach pogodowych dla upraw. Poniżej przedstawiamy dane dotyczące suszy rolniczej o maksymalnym zasięgu dla tych dwóch okresów:
 • Zbóż jarych,
 • Zbóż ozimych,
 • Truskawek,
 • Krzewów owocowych.
 

Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach zbóż jarych
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin z suszą Udział gmin z suszą [%] Udział powierzchni z suszą [%]
1. mazowieckie 314 314 100,00 58,20
2. łódzkie 177 176 99,44 48,52
3. lubelskie 213 210 98,59 51,77
4. wielkopolskie 226 208 92,04 28,83
5. kujawsko-pomorskie 144 130 90,28 21,29
6. dolnośląskie 169 151 89,35 18,02
7. świętokrzyskie 102 89 87,25 18,93
8. podlaskie 118 99 83,90 41,04
9. lubuskie 82 68 82,93 20,57
10. warmińsko-mazurskie 116 82 70,69 10,97
11. pomorskie 123 75 60,98 2,75
12. opolskie 71 42 59,15 7,06
13. podkarpackie 160 92 57,50 9,57
14. śląskie 167 55 32,93 8,38
15. zachodniopomorskie 113 13 11,50 0,20
16. małopolskie 182 8 4,40 0,60
  Polska 2477 1812 73,15 27,05
 
 
Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach zbóż ozimych
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin z suszą Udział gmin z suszą [%] Udział powierzchni z suszą [%]
1. mazowieckie 314 310 98,73 50,46
2. lubelskie 213 209 98,12 39,10
3. łódzkie 177 173 97,74 36,94
4. dolnośląskie 169 145 85,80 13,55
5. wielkopolskie 226 192 84,96 20,61
6. podlaskie 118 98 83,05 34,66
7. świętokrzyskie 102 84 82,35 14,65
8. kujawsko-pomorskie 144 117 81,25 12,69
9. lubuskie 82 58 70,73 15,53
10. warmińsko-mazurskie 116 63 54,31 6,80
11. opolskie 71 37 52,11 4,70
12. podkarpackie 160 77 48,12 7,46
13. pomorskie 123 45 36,59 1,27
14. śląskie 167 42 25,15 4,74
15. zachodniopomorskie 113 5 4,42 0,04
16. małopolskie 182 6 3,30 0,31
  Polska 2477 1661 67,06 20,97
 
 

Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach truskawek
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin z suszą Udział gmin z suszą [%] Udział powierzchni z suszą [%]
1. lubelskie 213 209 98,12 38,77
2. mazowieckie 314 301 95,86 48,05
3. łódzkie 177 169 95,48 31,76
4. dolnośląskie 169 136 80,47 12,58
5. podlaskie 118 94 79,66 32,17
6. świętokrzyskie 102 78 76,47 10,97
7. wielkopolskie 226 161 71,24 16,56
8. kujawsko-pomorskie 144 98 68,06 9,58
9. lubuskie 82 45 54,88 10,56
10. opolskie 71 29 40,85 3,35
11. podkarpackie 160 65 40,62 6,09
12. warmińsko-mazurskie 116 41 35,34 4,73
13. śląskie 167 29 17,37 2,41
14. pomorskie 123 21 17,07 0,45
15. małopolskie 182 5 2,75 0,04
16. zachodniopomorskie 113 2 1,77 0,00
  Polska 2477 1483 59,87 18,74
 
 

Maksymalny zasięg suszy rolniczej w uprawach krzewów owocowych
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin z suszą Udział gmin z suszą [%] Udział powierzchni z suszą [%]
1. lubelskie 213 207 97,18 34,92
2. mazowieckie 314 281 89,49 32,53
3. podlaskie 118 78 66,10 17,47
4. łódzkie 177 113 63,84 11,24
5. świętokrzyskie 102 54 52,94 4,78
6. dolnośląskie 169 69 40,83 3,20
7. kujawsko-pomorskie 144 47 32,64 2,06
8. wielkopolskie 226 67 29,65 2,82
9. podkarpackie 160 30 18,75 2,76
10. lubuskie 82 15 18,29 2,99
11. opolskie 71 7 9,86 0,60
12. warmińsko-mazurskie 116 11 9,48 1,72
13. śląskie 167 5 2,99 0,15
14. pomorskie 123 1 0,81 0,00
  Polska 2477 985 39,77 10,46
 

Tegoroczny kwiecień pod względem temperatury powietrza był ciepły. Najwyższą temperaturę notowano w części południowej kraju od 11 do 12°C, a najniższą w części północnej od 7 do 9°C. Przy czym w stosunku do wielolecia część Polski zachodniej, północnej oraz północno-wschodniej była cieplejsza o 1,5-2,0°C a wschodnia oraz południowo wschodnia część kraju była cieplejsza od normy od 2 do 2,5°C.

W maju najchłodniej było w Polsce na obszarach górskich oraz na Pobrzeżu (poniżej 14°C). Na północ od gór i na południe od Pobrzeża notowano temperaturę od 14 do 16°C. Najwyższa temperaturę powietrza (16°C) wystąpiła na przeważającym obszarze kraju.

Kwiecień pod względem opadowym na terenie kraju był bardzo zróżnicowany. Największe opady notowano w północnej i południowej części kraju wynoszące od 40 do 70 mm (tj. 100-180% normy wieloletniej|). Na pozostałej części Polski opady były już mniejsze od 10 do 40 mm, stanowiące od 40 do 100% normy.

W maju najmniejsze opady, poniżej 15 mm, notowano na Mazowszu, Podlasiu, Polesiu Lubelskim oraz na Wyżynie Lubelskiej, zaś najwyższe powyżej 50 mm a nawet 100 mm wystąpiły na obszarach górskich, w północno-zachodniej oraz w zachodniej części kraju. Na pozostałym terytorium Polski opady odnotowano od 15 do 50 mm.

W pierwszym raporcie notowano stosunkowo niskie wartości ewapotraspiracji potencjalnej wynoszące 2,6 mm/dzień. Natomiast w drugim raporcie ewapotranspiracja wzrosła do 3,0 mm/dzień co spowodowało, że nastąpił dalszy wzrost deficytu wody zwłaszcza we wschodniej Polsce. Brak opadów, zwłaszcza w maju spowodował, że deficyt wody jest wyższy niż notowany w pierwszym raporcie. Niedobory wody dla roślin uprawnych znacznie zwiększyły się na terenie całego kraju.

Informujemy, że zgodnie z definicją określoną w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.) „suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb”. A zatem w obojętnie którym okresie sześciodekadowym zostanie stwierdzona susza, to plony ostateczne dla upraw objętych suszą będą niższe przynajmniej o 20% w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych w średnich wieloletnich warunkach pogodowych.

Natomiast szczegółowe informacje przedstawiające straty plonów w poszczególnych województwach za pomocą map oraz tabel zamieszczone są na stronie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej www.susza.iung.pulawy.pl, na której znajduje się zakładka:

Mapy zagrożenia suszą\Wybierz uprawę\Wybierz okres – należy wybrać Zasięg maksymalny, z którego jednoznacznie wynika informacja o suszy:
 • liczba gmin z suszą,
 • udział gmin z suszą,
 • udział powierzchni z suszą

dla danego województwa. Przedstawione dane są sumą wszystkich gmin i powierzchni objętych suszą od początku jej monitorowania (od 21 marca) w danym roku aż po raport bieżący. Podkreślamy, że tylko zasięg maksymalny jest najbardziej miarodajny w monitorowanym okresie wegetacyjnym w oznaczeniu wystąpienia suszy rolniczej w: kraju, województwie, gminie oraz na działce ewidencyjnej.


Tagi:
źródło: