| Autor: redakcja1

Ocena stanu roślin ozimych pod zbiory w 2017 r.

W przekroju terytorialnym największy areał upraw ozimych w optymalnych terminach agrotechnicznych zasiano w województwach centralnych, natomiast największe opóźnienia siewów ozimin wystąpiły w województwach południowych.

Ocena stanu roślin ozimych pod zbiory w 2017 r.
Z oceny przeprowadzonej w listopadzie przez rzeczoznawców terenowych GUS wynika, że zbóż ozimych pod zbiory w 2017 r. zasiano około 4,3 mln ha, tj. nieco mniej niż w roku ubiegłym, w tym:
  • pszenicy ozimej - 1,9 mln ha,
  • żyta - 900 tys. ha,
  • pszenżyta ozimego - 1,2 mln ha,
  • jęczmienia ozimego - 200 tys. ha.
 
Powierzchnię obsianą rzepakiem i rzepikiem ozimym szacuje się na ponad 0,8 mln ha.
 
Stan zasiewów ozimych pod zbiory 2017 r. przed wejściem w stan zimowego spoczynku był lepszy od ubiegłorocznego.
 
W optymalnych terminach agrotechnicznych zasiano 70% powierzchni pszenicy ozimej (w 2015 r. – 62%), około 73% powierzchni żyta (w 2015 r. – 69%), 79% powierzchni jęczmienia ozimego (w 2015 r. – 69%), około 77% powierzchni pszenżyta ozimego (w 2015 r. – 69%), 76% powierzchni ozimych mieszanek zbożowych (w 2015 r. – 67%) i 78% powierzchni rzepaku ozimego (w 2015 r. - 62%).


Tagi:
źródło: