| Autor: redakcja1

Ocena wielkości strat w uprawach ozimych

W bieżącym roku łączne straty w powierzchni zasiewów ozimin były niewielkie, na poziomie niższym niż w roku ubiegłym, a ich stan oceniany bardzo wczesną wiosną był na ogół dobry.

Ocena wielkości strat w uprawach ozimych
Ocenia się, że do połowy maja zaorano i zakwalifikowano do zaorania w sumie 3,6 tys. ha powierzchni zasianej zbożami ozimymi, czyli o 0,1% areału zbóż ozimych, w tym:
  • 1,4 tys. ha pszenicy ozimej wobec 2,6 tys. ha rok wczesniej,
  • żyta - 0,5 tys. ha względem 1,5 tys. ha,
  • jęczmienia ozimego - 0,5 tys. ha w odniesieniu do 1 tys. ha,
  • pszenżyta ozimego - 1 tys. ha w porównaniu do 6 tys. ha.
Obszar uprawy rzepaku i rzepiku ozimego zaorany i zakwalifikowany do zaorania wyniósł 1,1 tys. ha, a zatem 0,1 % powierzchni zasianej jesienią, przy czym w 2021 r. zaorano 3,1 tys. ha.

Według oceny rzeczoznawców terenowych GUS, główną przyczyną zaorywania plantacji upraw ozimych w 2022 roku były przede wszystkim szkody wyrządzone przez zwierzynę leśną oraz mała obsada roślin na 1 m2.

Największe straty zimowe i wiosenne w uprawach zbóż ozimych odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim i mazowieckim, natomiast w rzepaku i rzepiku w województwie warmińsko-mazurskim, tj. szkody wyrządzone przez zwierzynę leśną, błędy agrotechniczne oraz uszkodzenia mrozowe.


Tagi:
źródło: