| Autor: redakcja1

Susza rolnicza notowana na terenie całego kraju

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

Susza rolnicza notowana na terenie całego kraju

W jedenastym okresie raportowania tj. od 1 lipca do 31 sierpnia 2020 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -76 mm. W analizowanym okresie wartość KBW uległa zwiększeniu o 3 mm w stosunkudo poprzedniego okresu (21 VI - 20 VIII). Natomiast w stosunku do pierwszego okresu raportowania (21 III- 20 V) nastąpił wzrost KBW o 24 mm.

Największy deficyt wody notowany jest na terenie Niziny Południowowielkopolskiej, wynosi od -160 do -209 mm. Jednakże na tym terenie deficyt wody w stosunku do poprzedniego okresu (21 VI – 20 VIII) zmniejszył się o 10 mm. Duże niedobory wody wystąpiły również na Pojezierzu Zachodniopomorskim wynoszące od -160 do -199 mm.

Na Nizinie Śląskiej oraz Środkowopolskiej notowany był deficyt wody od -160 do -189 mm. Na znacznym obszarze kraju notowano deficyt wody od -50 do -159 mm.

W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w obecnym okresie raportowania, stwierdza się wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski.

Susza rolnicza występuje na terenie województw:
 • Wielkopolskiego,
 • Dolnośląskiego,
 • Zachodniopomorskiego,
 • Pomorskiego,
 • Świętokrzyskiego,
 • Łódzkiego,
 • Opolskiego,
 • Lubelskiego,
 • Podkarpackiego,
 • Lubuskiego,
 • Warmińsko-mazurskiego,
 • Kujawsko-pomorskiego,
 • Mazowieckiego,
 • Małopolskiego,
 • Podlaskiego,
 • Śląskiego.
Susza notowana jest w uprawach:
 • Kukurydzy na kiszonkę,
 • Kukurydzy na ziarno,
 • Krzewów owocowych,
 • Ziemniaka,
 • Roślin strączkowych,
 • Chmielu,
 • Warzyw gruntowych,
 • Buraka cukrowego,
 • Tytoniu.
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: