| Autor: redakcja1

Susza rolnicza notowana na terenie całego kraju

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

Susza rolnicza notowana na terenie całego kraju

W jedenastym okresie raportowania suszę rolniczą odnotowano także w uprawach krzewów owocowych. Wystąpiła w 276 gminach Polski (11,14% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie gmin z wystąpieniem suszy o 368 tj. o 14,89 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie.

Odnotowano ją w 15 województwach na powierzchni 0,99% gruntów ornych, tj.o 6,00 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie raportowania.

 
Zasięg suszy w uprawach krzewów owocowych
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. wielkopolskie 226 76 33,63 4,62
2. zachodniopomorskie 113 28 24,78 2,33
3. dolnośląskie 169 40 23,67 1,04
4. opolskie 71 12 16,90 0,78
5. łódzkie 177 29 16,38 2,20
6. pomorskie 123 19 15,45 0,21
7. świętokrzyskie 102 14 13,73 0,33
8. podkarpackie 160 16 10,00 0,53
9. lubelskie 213 21 9,86 0,28
10. lubuskie 82 7 8,54 0,99
11. warmińsko-mazurskie 116 6 5,17 0,02
12. kujawsko-pomorskie 144 2 1,39 0,02
13. małopolskie 182 2 1,10 0,00
14. mazowieckie 314 3 0,96 0,01
15. śląskie 167 1 0,60 0,03

Susza rolnicza wystąpiła także w uprawach ziemniaka. Odnotowano ją w 128 gminach Polski (5,17% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie o 235 gmin z wystąpieniem suszy, tj. o 9,48 punktu procentowego mniej niżw poprzednim okresie raportowania.

Odnotowano ją w 11 województwach na powierzchni 0,39% gruntów ornych tj. o 1,88 punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie raportowania.

 
Zasięg suszy w uprawach ziemniaka
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. wielkopolskie 226 43 19,03 2,24
2. opolskie 71 9 12,68 0,20
3. zachodniopomorskie 113 13 11,50 0,79
4. dolnośląskie 169 17 10,06 0,33
5. łódzkie 177 15 8,47 0,74
6. lubuskie 82 5 6,10 0,31
7. podkarpackie 160 8 5,00 0,09
8. świętokrzyskie 102 5 4,90 0,05
9. pomorskie 123 5 4,07 0,01
10. lubelskie 213 7 3,29 0,05
11. mazowieckie 314 1 0,32 0,00

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: