| Autor: redakcja1

Wstępna ocena przezimowania upraw

Z przeprowadzonych przez rzeczoznawców wojewódzkich w lutym i marcu b.r. badań monolitowych i polowych wynika, że w tym roku uprawy ozime przezimowały podobnie jak w roku minionym, czyli praktycznie bez strat. Przebieg warunków agrometeorologicznych w okresie tegorocznej zimy był na ogół sprzyjający dla zimujących roślin.

Wstępna ocena przezimowania upraw
Notowane spadki temperatury w styczniu i lutym, gdzie lokalnie było poniżej -20°C przy gruncie, nie zagrażały oziminom. Powierzchnie upraw ozimych przeznaczone do zaorania po okresie zimowym są niewielkie.
 
Oceniając stan upraw w końcu zimy można było stwierdzić, że są one w dobrej kondycji, a uwilgotnienie wierzchniej warstwy gleby na początku okresu wegetacyjnego zabezpieczało potrzeby wodne roślin.
 
Na przeważającym obszarze kraju wznowienie wegetacji roślin ozimych rozpoczęło się pod koniec III dekady marca, a warunki agrometeorologiczne umożliwiły wykonywanie wiosennych prac polowych. Lokalnie w drugiej połowie marca, a na sporej powierzchni kraju dopiero w pierwszej połowie kwietnia przystąpiono do siewów owsa, pszenicy jarej, jęczmienia jarego, buraków cukrowych oraz sadzenia ziemniaków. Chłodne dni i noce w kwietniu hamowały wschody zbóż jarych oraz spowalniały wegetację zbóż ozimych, rzepaku i trwałych użytków zielonych. Występujące przymrozki zmniejszały również skuteczność wiosennego zwalczania chwastów na plantacjach ozimin.


Tagi:
źródło: