| Autor: mikolaj

Zazielenienie. Najważniejsze pytania i odpowiedzi

Stosowanie przez rolników instrumentów wymaganych do otrzymania płatności za zazielenianie zrodziło wiele pytań i wątpliwości zarówno wśród rolników jak i władz krajowych. Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami Komisji Europejskiej na najważniejsze pytania.

Zazielenienie. Najważniejsze pytania i odpowiedzi

Kwestia umiejscowienia jednostek należących do gospodarstwa objętych ograniczeniami ze względu na zazielenianie

Jedno z pytań odnosi się do odsetków poszczególnych upraw, jakie należy zapewnić, zgodnie z art. 44 aktu podstawowego w sprawie płatności bezpośrednich (rozporządzenie (UE) nr 1307/2013) w ramach dywersyfikacji upraw. Pytanie to zadano w celu uzyskania wyjaśnień co do metody wyliczania odsetków poszczególnych upraw w przypadku, gdy grunty uprawne znajdują się w różnych, niepołączonych ze sobą jednostkach, należących do tego samego gospodarstwa.

Odpowiedź - Komisja powiedziała, że definicja gospodarstwa znajdująca się w rozporządzeniu jasno potwierdza, że dotyczy ona całego państwa członkowskiego a nie konkretnego regionu czy innego obszaru geograficznego. W związku z tym, wyliczenia odnośnie dywersyfikacji upraw muszą objąć całe gospodarstwo, bez względu na ewentualne rozproszenie poszczególnych jednostek. Interpretacja ta może wywrzeć poważne skutki dla gospodarstw posiadających rozproszone grunty w danym kraju, a zwłaszcza w przypadku gospodarstw dysponujących pastwiskami znajdującymi się na obszarach górskich innych niż te, gdzie prowadzi ono działalność rolniczą na gruntach ornych.

Zastosowanie instrumentu dywersyfikacji upraw i obszarów proekologicznych w przypadku szkółek

Państwa członkowskie poprosiły o potwierdzenie, że obowiązek dywersyfikacji upraw i obszarów proekologicznych odnosi się do gruntów ornych czyli gruntów, gdzie prowadzi się uprawy, gruntów odłogowanych i szklarni, z wyjątkiem szkółek. Zgodnie z art. 44 instrument dywersyfikacji upraw należy stosować na gruntach ornych należących do gospodarstwa, a art. 46 wyjaśnia, że obszary proekologiczne muszą stanowić co najmniej 5% gruntów ornych gospodarstwa.

Odpowiedź: Komisja odpowiedziała, że zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 1 g) aktu podstawowego szkółki należą do upraw trwałych i dlatego obszary te są wyłączone z obowiązku zazieleniania. Te interpretacja jest wynikiem negocjacji w sprawie reformy WPR, gdyż początkowo we wniosku Komisji z października 2011 r. zazielenianie obejmowało również obszary upraw trwałych.


Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!