Pasze

 • 2016-04-04

  Europosłowie za zaostrzeniem prawodawstwa dla pasz leczniczych

  Europosłowie zaakceptowali 40-stronnicowy raport Clary Garcia z Hiszpanii, popierający zakaz profilaktycznego użycia antybiotyków - podaje FAMMU/FAPA.

 • 2016-03-15

  Produkcja wysokojakościowej kiszonki

  Podstawą opłacalności produkcji jest odpowiednie przygotowanie i konserwowanie pasz objętościowych oraz wyprodukowanie kiszonki dobrej jakości. Zastosowanie różnego rodzaju dodatków do zakiszania może przyspieszyć i ukierunkować proces fermentacji, poprawić jakość i stabilność tlenową kiszonek oraz ograniczyć straty składników pokarmowych i energii.

 • 2016-03-09

  Bez alternatywy dla śruty sojowej?

  Jak zauważa Wielkopolska Izba Rolnicza, Ustawa Paszowa z 22 lipca 2006 r. (DZ.U. Nr 144, poz. 1045), artykuł 15, wprowadza „zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie modyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego”. Dotychczas dwukrotnie nowelizowano ustawę przesuwając termin jej wejścia...

 • 2016-02-08

  W 2016 r. produkcja pasz w UE spadnie na skutek mniejszej produkcji wieprzowiny

  Jak wynika z danych Europejskiej Federacji Producentów Pasz - FEFAC w 2015 r. produkcja komponentów paszowych w UE zwiększyła się o 0,2% do 156,1 mln ton - podaje FAMMU/FAPA.

 • 2016-02-05

  Sprzeciw przeciwko zakazowi importu pasz i żywności GMO przez UE

  Komisja Europejska forsuje możliwość zezwolenia na zakaz importu żywności i pasz GMO przez poszczególne kraje członkowskie, podobnie jak została wprowadzona opcja możliwości zakazu lub uprawy GMO - podaje FAMMU/FAPA.

 • 2016-01-28

  Unijna produkcja pasz w 2015 r. przekroczyła 156 mln ton

  W 2015 r. produkcja komponentów paszowych w krajach Wspólnoty zwiększyła się o 0,2% do 156,1 mln ton - podaje FAMMU/FAPA.

 • 2016-01-26

  Ujemne saldo w polskim handlu zagranicznym śrutami roślin oleistych pogłębiło się

  W pierwszej połowie 2015 r. ujemne saldo w polskim handlu zagranicznym śrutami roślin oleistych pogorszyło się o 17,4 mln EUR w odniesieniu do porównywalnego okresu 2014 r. do minus 392,4 mln EUR. Wzrosła wartość importu oraz zmalała eksportu - podaje FAMMU/FAPA.

 • 2016-01-21

  Handel gotowymi paszami. Ponad 40% pasz importujemy z Niemiec

  W pierwszej połowie 2015 r. saldo obrotów handlowych gotowymi paszami polepszyło się o 0,8 mln Euro i było na poziomie minus 27,4 mln EUR względem minus 28,2 mln EUR rok wcześniej - podaje FAMMU/FAPA. W latach 2004-2008 zwiększała się wartość importu, jak i eksportu gotowych pasz. W 2009 r. nastąpił regres, gdyż wartość sprzedaży tej grupy artykułów wzrosła tylko o 3%,...

 • 2016-01-20

  Produkcja śrut oleistych w UE wyniesie 28,1 mln ton

  Agenda Komisji DG Agri w ostatniej prognozie szacuje produkcję śrut oleistych w Unii w sezonie 2015/2016 na 28,1 mln ton względem 28,4 mln ton sezon wcześniej, tj. spadek o 0,9%.

 • 2016-01-12

  Rynek pasz wart 12,5 mld zł. W 2014 r. sprzedano 9 mln ton pasz

  Żywienie zwierząt gospodarskich w postępującym procesie specjalizacji i intensyfikacji produkcji zwierzęcej wymaga stosowania właściwych pasz treściwych, które w coraz większym stopniu dostarczane są przez wyspecjalizowane firmy. Według GUS, w 2014 r. wartość sprzedaży pasz wyniosła 12 670 mln zł.

 • 2015-12-23

  PE wzywa do wycofania licencji importowej dla genetycznie kukurydzy NK603xT25

  Parlament Europejski wezwał Komisję Europejską do uniważnienia wydanej w ostatnim czasie licencji importowej dla genetycznie zmodyfikowanej odmiany kukurydzy odmiany NK603xT25 wykazującej tolerancję na glifosat. Jednocześnie PE domaga się zawieszenia wszystkich pozwoleń dla GMO do czasu skorygowania „błędnie” wydanej autoryzacji.

 • 2015-12-02

  Pasza dla zwierząt z... owadów. Czy białko z owadów rozwiąże problem deficytu białka zwierzęcego?

  Na świecie brakuje białka zwierzęcego wykorzystywanego w żywności dla ludzi i zwierząt, a zapotrzebowanie na nie rośnie. Rozwiązaniem tego problemu może być białko pozyskiwane z owadów. W fabryce HiProMine pod Poznaniem prowadzona jest hodowla przemysłowa ponad 30 gatunków owadów, z których tworzone są pełnowartościowe koncentraty białkowe.
Pasze.