Rynek mięsa w Polsce (10.04.2016)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa. Analiza obejmuje okres od 4 do 10 kwietnia 2016 roku.

Rynek mięsa w Polsce (10.04.2016)
Ceny żywca wieprzowego

Jak wynika z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 4–10.04.2016 r. zakłady mięsne nabywały żywiec wieprzowy po 4,12 zł/kg, czyli o 2% taniej niż tydzień wcześniej i niż na początku marca br. Żywiec wieprzowy kosztował też o 6% mniej niż w analogicznym okresie 2015 r.
 
Trzoda chlewna tanieje również w innych krajach UE. W pierwszym tygodniu kwietnia na rynku unijnym według Komisji Europejskiej za świnie rzeźne klasy E płacono po 127,45 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, a więc mniej o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 10% niż przed rokiem. Krajowa cena trzody chlewnej klasy E wyrażona w walucie unijnej wynosiła 128,70 EUR/100 kg i była większa niż np. w Belgii, Holandii, Hiszpanii, Francji, Danii i Czechach.
 
Ceny żywca wołowego
 
Nieznacznemu spadkowi uległy także krajowe ceny bydła. W dniach 4–10.04.2016 r. za żywiec wołowy (według danych ZSRIR MRiRW) płacono 6,12 zł/kg względem 6,13 zł/kg w poprzednim tygodniu i miesiąc wcześniej. W odniesieniu do cen sprzed roku żywiec wołowy był jednak o 1% droższy.
 
Unijna cena bydła rzeźnego klasy R3 ukształtowała się w granicy 368,68 EUR za 100 kg masy poubojowej schłodzonej, tj. niższej o 1% niż tydzień wcześniej i o 5% niż przed rokiem. W Polsce w przeliczeniu na walutę unijną bydło rzeźne klasy R3 nabywano po 310,05 EUR/100 kg. Mniejsze niż w Polsce ceny bydła notowano na Łotwie, Rumunii, Litwie, Malcie i w Estonii.

Ceny żywca drobiowego

Za kurczęta brojlery zakłady drobiarskie płaciły 3,26 zł/kg, czyli taniej o 4% niż tydzień wcześniej i niż przed miesiącem oraz o 7% niż rok wcześniej. Indyki skupowano po 5,44 zł/kg, a zatem mniej o 1% niż w poprzednim tygodniu, o 2% niż miesiąc wcześniej i o 8% niż na początku kwietnia 2015 r.
 
Krajowe ceny zbytu mięsa
 
W dniach 4–10.04.2016 r. zakłady mięsne sprzedawały półtusze wieprzowe po 6,14 zł/kg, a więc o 2% taniej niż w poprzednim tygodniu, ale o 3% drożej niż przed miesiącem. Jednocześnie cena zbytu półtusz była o 3% niższa niż rok wcześniej.

Ceny półtusz wieprzowych

Kompensowane ćwierćtusze wołowe nabywano po 12,33 zł/kg względem 12,29 zł/kg tydzień wcześniej. W porównaniu z początkiem marca ćwierci wołowe potaniały o 2%, ale były o 1% droższe niż przed rokiem.

Ceny ćwierćtusz wołowych

W omawianym czasie tuszki kurcząt z szyjami zbywano przeciętnie po 4,50 zł/kg, tj. taniej o 17% niż w poprzednim tygodniu i o 18% niż przed miesiącem. Tuszki kurcząt kosztowały też mniej o 17% niż przed rokiem.

Ceny tuszek kurcząt

Krajowa cena tuszek indyczych ukształtowała się w granicy 8,64 zł/kg w stosunku do 8,83 zł/kg zarówno tydzień, jak i miesiąc wcześniej oraz 8,82 zł/kg w analogicznym okresie 2015 r.


Tagi:
źródło: