Rynek mięsa w Polsce (21.02.2016)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa. Analiza obejmuje okres od 15 do 21 lutego 2016 roku.

Rynek mięsa w Polsce (21.02.2016)

Ceny żywca wieprzowego

W dniach 15–21.02.2016 r. żywiec wieprzowy kupowano przeciętnie po 4,18 zł/kg w stosunku do 4,16 zł/kg w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena ta była o 2% większa niż miesiąc wcześniej, ale o 7% mniejsza niż w porównywalnym okresie 2015 r.

Ceny żywca wołowego

Cena żywca wołowego (według ZSRIR MRiRW) wyniosła 6,01 zł/kg i była niższa o 1% niż w poprzednim tygodniu, o 3% niż miesiąc wcześniej oraz o 4% niż przed rokiem.

Ceny żywca drobiowego

Kurczęta brojlery zakłady drobiarskie nabywały po 3,27 zł/kg, a zatem drożej o 3% niż tydzień wcześniej i o 4% niż przed miesiącem. Kurczęta były jednak o 5% tańsze niż przed rokiem.
 
Za indyki uzyskiwano 5,68 zł/kg, czyli mniej o 0,03 zł/kg niż w poprzednim tygodniu i o 2% niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena indyków była niższa o 4% niż w analogicznym okresie minionego roku.
 
Krajowe ceny zbytu mięsa
 
W dniach 15–21.02.2016 r. półtusze wieprzowe zbywano po 5,98 zł/kg względem 6,00 zł/kg tydzień wcześniej. Cena zbytu półtusz była o 1,5% większa niż przed miesiącem, ale o 5% mniejsza niż rok wcześniej.

Ceny półtusz wieprzowych

Za kompensowane ćwierćtusze wołowe uzyskiwano w zbycie 12,69 zł/kg, a więc to zwyżka o 1% więcej niż w poprzednim tygodniu, ale zniżka o 3% niż przed miesiącem. Cena ćwierci wołowych była o 1% wyższa od notowanej w porównywalnym czasie 2015 r.

Ceny ćwierćtusz wołowych

Cena zbytu tuszek kurcząt ukształtowała się w granicy 5,37 zł/kg i była większa o 12,5% niż tydzień wcześniej, o 17% niż przed miesiącem i o 2% niż rok wcześniej.

Ceny tuszek kurcząt

Podobnie jak w poprzednim tygodniu, tuszki indycze zbywano po 8,73 zł/kg. Cena tuszek indyczych była niższa o 1% niż przed miesiącem, ale zbliżona do notowanej przed rokiem.Tagi:
źródło: