| Autor: redakcja1

Rynek mięsa w Polsce (28.08.2016)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa. Analiza obejmuje okres od 22 do 28 sierpnia 2016 roku.

Rynek mięsa w Polsce (28.08.2016)

Ceny żywca wieprzowego


W czwartym tygodniu sierpnia br. krajowa cena zakupu żywca wieprzowego płacona przez zakłady mięsne objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW utrzymała się w granicy zbliżonej do notowanej w poprzednim tygodniu i wyniosła 5,30 zł/kg. Cena ta była o 1% mniejsza niż przed miesiącem, ale o 21% większa niż w porównywalnym okresie 2015 r.

Ceny żywca wołowego
 
W dniach 22–28 sierpnia 2016 r. za żywiec wołowy uzyskiwano 6,13 zł/kg, a więc więcej o 1% niż tydzień i niż miesiąc wcześniej oraz o 4% niż przed rokiem.

Ceny żywca drobiowego
 
Za kurczęta brojlery zakłady drobiarskie płaciły 3,56 zł/kg względem 3,54 zł/kg w poprzednim tygodniu. Było to wzrost o 1% niż przed miesiącem, ale o 6% mniej niż przed rokiem.
 
Indyki nabywano po 4,85 zł/kg, a zatem taniej o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 2,5% niż przed miesiącem. W stosunku do notowań sprzed roku cena indyków była o 16% mniejsza.
 
Krajowe ceny zbytu mięsa
 
W dniach 22–28.08.2016 r. zakłady mięsne zbywały półtusze wieprzowe po 7,63 zł/kg w porównaniu do 7,65 zł/kg tydzień wcześniej. Półtusze były o 1% tańsze niż przed miesiącem, ale o 21% droższe niż przed rokiem.
Kompensowane ćwierćtusze wołowe zbywano po 12,66 zł/kg, tj. o 1% drożej niż w poprzednim tygodniu. Cena ćwierćtusz była również większa o 2% niż miesiąc wcześniej oraz o 2,5% niż w analogicznym okresie 2015 r.
 
Cena zbytu tuszek kurcząt ukształtowała się na poziomie 5,71 zł/kg, a więc była mniejsza o 1% niż tydzień wcześniej, ale o 4% większa niż przed miesiącem.
Tuszki indycze sprzedawano po 7,78 zł/kg, a zatem to taniej o 2% niż w poprzednim tygodniu i o 2,5% niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniami sprzed roku ceny tuszek kurcząt były niższe o 5%, a indyków – o 14%.


Tagi:
źródło: