| Autor: redakcja1

W 2015 r. produkcja żywca rzeźnego przekroczyła 6 mln ton

W 2015 r. wyprodukowano 6157,4 tys. ton żywca rzeźnego w sumie, tj. o 312,4 tys. ton - 5,3% więcej niż w 2014 r. W przeliczeniu na wagę mięsa produkcja łącznie wyniosła 4601 tys. ton i była wyższa od otrzymanej w poprzednim roku o 223 tys. ton - 5,1%.

W 2015 r. produkcja żywca rzeźnego przekroczyła 6 mln ton

Produkcja żywca rzeźnego

Z danych zebranych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, iż w gospodarstwach indywidualnych wytworzono w 2015 r. 5331 tys. ton żywca, a więc to wzrost o 142,5 tys. ton - 2,7% niż w 2014 r. Produkcja żywca z tych gospodarstw stanowiła 86,6% produkcji krajowej.
 
Krajowa produkcja żywca rzeźnego w 2015 r. według gatunków wyniosła w przypadku żywca wołowego – więcej 14,1% niż w 2014 r. do 918,2 tys. ton, cielęcego - mniej o 53,8% do 13,8 tys. ton, wieprzowego – wzrost o 1,9% do 2353,7 tys. ton, baraniego – spadek 40,3% do 2,4 tys. ton, końskiego – zwyżka o 28,6% do 23,6 tys. ton, drobiowego – więcej o 6,4% do 2839,6 tys. ton.
 
W 2015 r. łączna produkcja żywca rzeźnego wzrosła, przy czym w porównaniu z rokiem 2014 zwiększył się udział żywca drobiowego o 0,4 p. proc., wołowego o 1,1 p. proc. i końskiego o 0,1 p. proc., a zmalał żywca wieprzowego o 1,3 p. proc., cielęcego o 0,3 p. proc. i baraniego o 0,03 p. proc. Udział pozostałych gatunków żywca rzeźnego, a więc króliczego i koziego kształtował się w granicy sprzed roku.
 
W przekroju terytorialnym największym udziałem w krajowej produkcji żywca rzeźnego łącznie charakteryzowały się województwa: wielkopolskie - 21,4%, mazowieckie - 18,1%, łódzkie - 8,9% i kujawsko-pomorskie - 7,8%. Najmniejszy udział w ogólnokrajowej produkcji żywca rzeźnego miały województwa: podkarpackie - 1,6%, dolnośląskie - 1,9%, małopolskie - 2,2%, opolskie - 2,3%, lubuskie – 2,6%, świętokrzyskie - 2,9% i śląskie - 3,3%.
 
Najwyższą produkcją żywca rzeźnego na 1 ha użytków rolnych, przy notowanej przeciętnie dla kraju wynoszącą 423,3 kg, charakteryzowały się województwa: wielkopolskie - 757 kg, mazowieckie - 578,3 kg, śląskie - 575,3 kg, łódzkie - 560,9 kg, pomorskie - 498,3 kg i kujawsko-pomorskie - 452,2 kg. Najniższą w kraju produkcję żywca rzeźnego na 1 ha użytków rolnych odnotowano w województwach: dolnośląskim - 131,3 kg, podkarpackim - 172,7 kg, lubelskim - 224,6 kg, małopolskim - 254,4 kg, zachodniopomorskim - 270,9 kg i opolskim - 279,4 kg.


Tagi:
źródło: