| Autor: redakcja6

UPEMI: Potrzebne dopłaty do eksportu polskiej wieprzowiny

Unia Producentów i Przetwórców Przemysłu Mięsnego domaga się uruchomienia dopłat interwencyjnych oraz czasowego wstrzymania importu w związku z afrykańskim pomorem świń.

UPEMI: Potrzebne dopłaty do eksportu polskiej wieprzowiny
W imieniu polskich gospodarzy prezes UPEMI, Wiesław Różański, zgłosił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Stanisława Kalemby, wnioski dotyczące ASF. Wśród najważniejszych postulatów znalazło się uruchomienie dopłat interwencyjnych do sprzedawanych tuczników w wysokości 100 zł do każdej sztuki przez okres sześciu miesięcy począwszy od 1 marca 2014 roku, a także czasowe zatrzymanie importu prosiąt i warchlaków.
 
Ponadto przedstawicie Unii Producentów i Przetwórców Przemysły Mięsnego zaproponowali:
  • podjęcie wszelkich działań prawnych i dyplomatycznych w celu umożliwienia eksportu produktów wyprodukowanych przed 17 lutego 2014 roku
  • wystosowanie pisma urzędowego przez Ministerstwo Rolnictwa do Unii Celnej w sprawie wznowienia eksportu wędlin i wyrobów przetworzonych (ASF nie dotyczy tych produktów ze względu na utrwalanie metodą pow. 80 st. C)
  • wystąpienie polskiego rządu do Unii Europejskiej o uruchomienie mechanizmu prywatnego składowania mięsa
  • podjęcie działań w celu uruchomienia przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji dla kredytów kupieckich zaciąganych na rzecz prywatnego składowania
  • wystąpienie do Unii Europejskiej w celu uruchomienia dopłat do eksportu.
Jednocześnie podkreślono, iż nie należy się obawiać o bezpieczeństwo polskiej żywności, także mięsa wieprzowego i jego przetworów. Dodano również, że jej wytwórstwo jest kontrolowane na każdym etapie produkcji. Natomiast wirus afrykańskiego pomoru świń nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!